Siirry sisältöön

Päättynyt: CircHubs – Tulevaisuuden kiertotalous­keskukset

CircHubs, Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa kehitetään 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskuksia. Tavoitteena on löytää alueille uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja uudenlaista yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on tukea kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista.

Kaupunkien kiertotalouskeskukset toimivat hankkeen pilottialustoina. Yhteistyöllä ja avoimuudella vältytään päällekkäisiltä projekteilta ja kehitystyöltä. Lisäksi löydetään eri kiertotalouskeskusten vahvuudet, jolloin ne voivat erikoistua tiettyihin asioihin.

”Teemme esimerkiksi nopeita yhteiskehittämiskokeiluja, joissa innovoidaan konkreettisia ratkaisuja todellisiin kiertotalouden alalta valittuihin case-haasteisiin”, hankkeen vetäjä Pirkko Eteläaho Business Tampereesta kertoo. ”Siten opitaan, kuinka tiedon ja osaamisen avoin jakaminen ja yhteistyö eri toimijoiden muodostamissa verkostoissa voi edistää kiertotalouden alan TKI- ja liiketoimintaa.”

Kehityskohteet

Tampereella kehityskohteina ovat suunnitteluperiaatteiltaan älykkääseen ja kestävään kaupunkikehitykseen keskittyvä Hiedanrannan alue sekä Kolmenkulman ja Tarastenjärven yritysalueet. Pääkaupunkiseudulla kehityskohteena on Ekomo, Turussa Topinpuisto ja Oulussa Ruskonniitty.

Hankkeen myötä kiertotaloustoimijoiden välille syntyy myös tiivis verkosto, jossa välitetään tietoa hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista yrityksille, tutkimuslaitoksille ja muille tahoille eri 6Aika-kaupungeissa. Saman verkoston kautta jaetaan myös tietoa ja kokemuksia hankkeen tuloksista ja hyvistä käytänteistä.

Hankkeessa mukana: Business Tampere (hankkeen koordinaattori), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Suomen ympäristökeskus SYKE, Lounais-Suomen Jätehuolto, Turun ammattikorkeakoulu, TTY-säätiö, Oulun Jätehuolto sekä Ekokumppanit

Kesto: 1.5.2017 – 30.9.2019
Budjetti: 2 206 165 euroa
Hankkeen verkkosivut: CircHubs.fi

Lisätietoja:
Pirkko Eteläaho, projektipäällikkö
Business Tampere
pirkko.etelaaho(at)businesstampere.com
puh. 040 630 4840

Tutustu CircHubs-hankkeen tuloksiin