Siirry sisältöön

Päättynyt: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt

6Aika-hankkeen Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt tavoitteena on vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita. Toisena keskeisenä tavoitteena on edistää käyttäjälähtöisten oppimisympäristöjen kehittymistä kuutoskaupungeissa. Hankepartnereille luodaan yhteinen viitekehys yritysten, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, kaupunkien ja käyttäjien yhteiskehittämiseen liittyen. Lisäksi tavoitteena on kehittää toimivat ja selkeät toimintamallit yhteiskehittämiselle sekä testata ja kuvata ne käytännössä. Neljäntenä tavoitteena on tuoda esiin yrityksille ja muille kehittämistoimijoille tarjolla olevat, yhteiskehittämiselle avoimet oppimisympäristöt.

Kehitysympäristöjä voivat olla perus- ja toisen asteen koulut, päiväkodit, ammattikorkeakoulut ja yliopistot, erilaiset living lab -ympäristöt, virtuaaliset ympäristöt ja koko urbaani ympäristö laajemmin.

Kehitettävien tuotteiden ja palveluiden teemakokonaisuudet

  • Fyysisten kohteiden kehittäminen älykkäinä ja kestävinä oppimisympäristöinä
  • Digitaalisten työkalujen ja uusien teknologioiden hyödyntäminen tilojen tehokkaassa käytössä
  • Virtuaaliset oppimisympäristöt ja lisätty todellisuus
  • Oppimis- ja koulutusanalytiikka
  • Tuote- ja palvelukehitysympäristöt ja TKI-infra
  • Koko kaupunki oppimisympäristönä.

Hankkeen osapuolet toteuttavat kokeiluja, demonstraatioita tai pilotteja teema-alueisiin liittyvissä konkreettisissa oppimisympäristöissä, avoimen yhteiskehittämisen menetelmin. Toimenpiteisiin osallistuvat kaupungit, yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä loppukäyttäjät.

Oppimista ja oppimisympäristöjä kehittävien yritysten liiketoimintamahdollisuudet sekä kyky kasvaa ja kansainvälistyä paranevat. Yritykset voivat testata, saada nopeaa ja asiantuntevaa palautetta sekä kehittää edelleen tuotteitaan ja palvelujaan aidoissa käyttöympäristöissä todellisiin tarpeisiin pohjautuen. Jo hankkeen aikana on tavoitteena tuottaa uusia oppimisympäristöihin kytkeytyviä kokonaisratkaisuja sekä uusia tuote- ja palveluaihioita.

Hankkeessa mukana: Helsingin kaupunki (päätoteuttaja), Espoon kaupunki, Forum Virium Helsinki, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun kaupunki

Kesto: 1.9.2017-30.11.2020
Budjetti: 5 387 166 euroa
Hankkeen verkkosivut: oppimisenuusiaika.fi
Twitter: @oppimisenuusiaika #oppimisenuusiaika

Lisätietoja:
Anna Rantapero-Laine
projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
anna.rantapero-laine(at)hel.fi
puh.  040 668 3249

Tutustu Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen tuloksiin