Siirry sisältöön

Päättynyt: Töitä! Osaaminen käyttöön

Hankkeen tavoitteena on lisätä asiakaslähtöisiä ja monituottajamalliin perustuvia palveluita korkeakoulutetuille työttömille työnhakijoille ja edesauttaa näin työllistymistä. Hankkeen kohderyhmiin kuuluvat myös korkeakoulutettujen työllistymistä tukevat tahot, kuten TE-toimistot ja ammattiliitot.

Työttömien korkeakoulutettujen näkemys omasta osaamisesta on usein rajoittunut eivätkä he näe osaamisensa potentiaalia tai sen hyödyntämismahdollisuuksia. Lisäksi konkreettiset keinot oman osaamisen markkinointiin puuttuvat, kun suurin osa työpaikoista täytetään hiljaisina hakuina verkostoiden kautta. Osaamisen ylläpitäminen koetaan myös haasteellisena ja pelko työttömyystukien menetyksestä vähentää motivaatiota omaehtoiseen opiskeluun.

Yhteiskehittäminen keskiössä

Jotta korkeakoulutettujen työllistymisen kynnys madaltuisi, hankkeessa pyritään lisäämään palvelutuottajien yhteiskehittämistä. Tavoitteena on luoda monituottajamallin mukainen palveluprosessi, jossa palveluunohjaus eri toimijoiden välillä on sujuvaa ja eri tuottajien palvelut muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden.
Työnhakijat otetaan tiiviisti mukaan palvelujen kehittämiseen. Osallistavan palvelunkehittämisen tavoitteena on lisätä palveluiden osuvuutta ja segmentointimahdollisuuksia. Osallistamisella pyritään myös kasvattamaan asiakkaiden sitoutumista, motivaatiota ja voimavaroja.

Osallistaminen tapahtuu sekä palveluiden käyttämisen kautta että joukkoistetun palveluiden kehittämisen ja arvioinnin kautta. Palveluiden arvioinnissa huomioidaan palveluiden tuloksellisuus ja resurssitehokkuus. Arvioinnilla saadaan myös tietoa palveluiden kohderyhmistä. Kohderyhmien kautta voidaan segmentoida asiakaskuntaa, mikä mahdollistaa palveluiden markkinoimisen niistä parhaan hyödyn saaville asiakkaille.

Osallistavat ja monikanavaiset palvelut

Hankkeessa tuotetaan osallistavia ja monikanavaisia palveluita, jotka edistävät työllistymistä ja yrittäjyyttä konkreettisella tavalla. Kehitettävien palveluiden ja tuotteiden tavoitteena on tukea konkreettisin toimenpitein korkeasti koulutettuja työttömiä parantamaan työmarkkina-asemaansa ja työllistymään. Työpaikka voi löytyä joko organisaatioista tai  korkeakoulutetut voivat työllistää itsensä ja synnyttää näin muun muassa uusia palveluinnovaatioita.

Palveluprosessien kehittämiseksi hanke kartoittaa korkeakoulutettujen saatavilla olevat työllistymistä tukevat palvelut. Näitä tarjoavat muun muassa ammattiliitot, valmennusyritykset  ja kaupungit. Hanke myös arvioi palvelujen saavutettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta korkeakoulutettujen kannalta ja etsii palvelujen aukkopaikkoja.

Töitä! Osaaminen käyttöön -hanke on yksi ESR-rahoitteisista piloteista toiminta-alueella ”Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen”. Hanketta koordinoi Turun yliopisto ja osatoteuttajia ovat Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto.

Kesto: 1.11.2015–30.4.2018
Budjetti: 650 342 €

Tutustu hankkeen tuloksiin

Lisätietoja:
Brahea-keskus
Kirsti Haihu, erikoissuunnittelija
kirhai(at)utu.fi
puh. 040 515 7865