Siirry sisältöön

Kuva: Pexels

Roboboost vastaa työelämän ja oppilaitosten koulutustarpeeseen robotiikan ja robotiikan oheisteknologioiden osa-alueilla. Hanke tuo yhteen toistaiseksi hajallaan olevat robotiikan osaajat, toimijat ja tarvitsijat. Kasvuyrityksissä ja yrityksissä, joihin rakennemuutos vaikuttaa, on pulaa robotiikan osaajista. Tarvitaan tiedonsiirtoa robotiikkaa hyödyntäviltä aloilta niille aloille, joille robotiikka on vasta tulossa. Roboboost keskittyy korkean osaamisen älytuotantoon, terveys- ja hoitoalaan sekä teollisen tuotannon aloihin (mm. kiinteistö-, logistiikka-, kiertotalous-, elintarvike- sekä muovi- ja kumiala).

Roboboost-hankkeen tavoitteena on luoda oppiva ekosysteemi. Hankkeessa kehitetään yhteistyömalleja työelämän ja oppilaitosten välille. Nykyisellään koulutustentarjoajien vasteaika työelämän tarpeisiin on hidas, eivätkä koulutusten sisällöt vastaa riittävästi työelämän nykyisiä ja tulevia vaatimuksia robotiikan osalta.

Hankkeessa lisätään opiskelijoiden, yritysten, julkisorganisaatioiden ja oppilaitosten henkilökunnan osaamista liittyen robotiikkaan, sen oheisteknologioihin ja näiden huoltoon. Hankkeessa yksilöt saavat osaamista ja työkaluja jatkuvan oppimisen ja ammatti-identiteetin muutoksen tueksi. Samalla hankkeessa mukana olevat ammattioppilaitokset kehittävät yhteistyömuotoja ja toimintamalleja, jotka tukevat ammatillisen koulutuksen reformin toteutumista. Hanke vastaa myös yritysten ja julkisorganisaatioiden tarpeeseen verkostoitua keskenään robotiikkaan liittyen.

Hankkeessa mukana: Metropolia ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Laurea ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun kaupunki/Turun ammatti-instituutti TAI ja Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia.
Kesto: 1.4.2020-31.5.2022
Budjetti: 1 182 971 euroa

Roboboostin sivut

Lisätietoja:
Päivi Haho
yliopettaja
Metropolia ammattikorkeakoulu
puh. 040 1677990, paivi.haho(at)metropolia.fi

Tutustu Roboboostin tuloksiin