Siirry sisältöön

Kuva: Kimmo Vänni/Tampereen ammattikorkeakoulu

Digitaalinen terveys on yksi lähitulevaisuuden suurimmista trendeistä. Hankkeessa kehitetään ja testataan terveys- ja hyvinvointialan palvelurobotiikkaa. Koko toimijayhteisö tuodaan yhteen kehittämään sovelluksia ja palveluita. Ratkaisuja testataan aidoissa käyttötilanteissa asiakkaiden kanssa.

Digitaalinen terveys on yksi lähitulevaisuuden suurimmista trendeistä. Käytännössä tämä tarkoittaa teknologian hyödyntämistä terveyden edistämisessä ja seurannassa. Terveysalalla robotteja on jo pitkään käytetty esimerkiksi leikkaussaleissa. Tässä hankkeessa keskitytään kehittämään robotiikkaa, jota hoitohenkilökunta voi työssään hyödyntää. Palveluroboteille ominaista on sosiaalisuus ja vuorovaikutteisuus.

Hankkeen tarkoituksena on avata alan ohjelmisto- ja palvelukehitystä niin, että kuka tahansa palvelurobotiikasta kiinnostunut taho voisi kehittää uudenlaisia palveluita ja robottisovelluksia, joista voidaan jalostaa uutta liiketoimintaa. Tämä on uudenlainen toimintatapa alalle, joka on perinteisesti pohjautunut suljettuihin järjestelmiin ja toimittajiin.

Palvelurobotiikan kehittäjille avataan virtuaalinen kehittämispaikka, joka tuo yhteen robottisovellusten koodaajat, sovelluksia ja palveluita myyvät yritykset sekä niiden ostajat ja käyttäjät. Tavoitteena on löytää käyttäjien tarpeista kumpuavia ideoita, joista voidaan jalostaa palveluita ja sovelluksia. Toisaalta suora yhteys kehittäjien ja loppukäyttäjien välillä auttaa kehittämään aitoja tarpeita vastaavia ratkaisuja.

Erityistä huomiota kiinnitetään myös siihen, että uusien innovaatioiden myyjät ja ostajat löytävät toisensa helpommin. Avoin kehittämisalusta ja avoimen lähdekoodin käyttäminen myös tukee ja rakentaa laajempaa palvelurobotiikan ekosysteemiä, myös kansainvälisesti.

– Odotamme hankkeelta laajaa yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja palvelurobotiikan ohjelmistojen kehittäjien kanssa. Haluamme luoda yhteisen kehittämispaikan palvelurobotiikasta kiinnostuneille. Palvelurobotiikan ohjelmien kehittäminen luo kaupunkilaisille uusia mahdollisuuksia hyödyntää robotteja elämän eri vaiheissa ja tehtävissä, kertoo Kimmo Vänni Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Virtuaalisella kehitysalustalla kehitettyjä ohjelmasovellusten toimivuutta testataan laboratoriossa ja aidoissa käyttöympäristöissä. Pilotit liittyvät mm. lasten aktivointivointiin ja ikäihmisten omatoimisuuden tukemiseen. Samalla selvitetään, miten hoitohenkilökunta ja asiakkaat suhtautuvat robotin avulla tuotettuihin hyvinvointi- ja terveyspalveluihin. Ovatko kehitetyt ohjelmat ja sovellukset hyödyllisiä ja vastaavatko ne käyttäjien vaatimuksia

Hankkeessa ovat mukana Tampereen ammattikorkeakoulu ja Metropolia ammattikorkeakoulu.

Kesto: 1.9.2016-31.12.2017
Budjetti: 314 808 €

Lue täältä PalRob-hankkeen tuloksista!

Lisätietoja:
Perttu Heino
Tutkimusjohtaja, Tampereen ammattikorkeakoulu
perttu.heino(at)tamk.fi
puh. 050 401 2168

Kimmo Vänni
Kehittämispäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu
kimmo.vanni(at)tuni.fi
puh. 050 320 9573