Siirry sisältöön

Peliala on potentiaalinen kasvuala Suomessa, mutta uutena alana se kärsii vielä joistakin kasvukivuista varsinkin koulutuksen näkökulmasta.

6Aika-hankkeen Osaamisen pelimerkit päätavoitteina on työelämätarpeiden kartoittaminen, nuorten ja opiskelijoiden pelialan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, siirtymien helpottaminen niin koulutusasteelta toiselle kuin työelämäänkin, ja pelialan koulutuksen laadun parantaminen. Tavoitteita on paljon, mutta käytännössä lähes kaikki niistä liittyvät eri siirtymävaiheisiin.

Kahden vuoden aikana Osaamisen pelimerkit -hankkeessa luodaan pelialalle digitaalinen osaamismerkkijärjestelmä (open badge) informaalin osaamisen tunnistamiseksi. Tämä tehdään yhteistyössä pelitalojen kanssa ja sillä tavoitellaan yhtenäisiä, työelämän todellisista tarpeista kumpuavia osaamis- ja arviointikriteerejä. Tavoitteena on tunnistaa myös yksilön ja yhteisön osaamisen ja osaamisen kehittämisen tarpeet, jolloin voidaan kehittää alan koulutusta suhteessa työelämän vaatimuksiin. Osaamismerkkijärjestelmän tarkoituksena on helpottaa siirtymiä opiskelemaan (AHOT eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja mahdolliset lisäpisteet hakuvaiheessa) ja työelämään, jolloin potentiaalinen työnantaja näkee hakijan taitotason selkeämmin merkeistä kuin koulutodistuksesta.

Jo ennestään hyvää yhteistyötä eri pelikouluttajaoppilaitosten välillä lisätään entisestään, jolloin pelinkehitysprojekteihin saadaan monialaisia tiimejä muun muassa liiketalouden ja pelialan opiskelijoista. Lisäksi järjestetään yhteisopetusta esimerkiksi yrittäjyydestä ja markkinoinnista. Tiimien toiminta tähtää pelin tekoon, joista kilpaillaan ensin pienemmissä paikallistapahtumissa. Paikallistapahtumien voittajat kilpailevat vuosittain järjestettävässä valtakunnallisessa tapahtumassa. Nämä tapahtumat on tarkoitus valmistella ja vakiinnuttaa hankkeen aikana. Opiskelijat ja nuoret voivat esitellä tapahtumissa luomiaan pelejä potentiaalisille julkaisijoille ja verkostoitua alan yritysten ja toisten opiskelijoiden kanssa. Työnantajat voivat esittäytyä tarjoamalla esimerkiksi harjoittelu- tai työpaikkoja. Samalla alan koulutuksen tasoa tuodaan esille niin potentiaalisille uusille opiskelijoille kuin pelialan ammattilaisillekin.

Hankkeessa mukana:
Metropolia Ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Amiedu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu

Kesto: 1.11.2017-30.6.2020
Budjetti: 627 820 euroa
Hankkeen verkkosivut: pelimerkit.metropolia.fi

Lisätietoja:
Saija Heinonen
projektipäällikkö
Metropolia Ammattikorkeakoulu
saija.heinonen(a)metropolia.fi
puh. 040 184 9197

Tutustu Osaamisen pelimerkit -hankkeen tuloksiin