Siirry sisältöön

Opastaminen on keskeinen osa toimivaa ja viihtyisää kaupunkiympäristöä. Ihmisten tehokkaampi opastaminen ja ohjaaminen kaupunkialueilla omien tarpeiden, mieltymysten sekä käyttäjä- ja kuluttajaprofiilien perusteella parantaa palveluyritysten ja kulttuurilaitosten tarjonnan näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Toisaalta liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta turvallisuuteen sekä suuriin tapahtumiin ja väkijoukkojen ohjaamiseen liittyvä infrastruktuuri ja sen päälle rakennettavat ratkaisut muodostavat mielenkiintoisen ekosysteemin, jolla on nopeasti kehittyvät ja kasvavat globaalit markkinat.

6Aika-hanke Opastamisen ekosysteemi on määritellyt kaksi toisiinsa nivoutuvaa tarvekokonaisuutta. Ne ovat opastaminen normaalitilanteessa sekä suurten väkijoukkojen opastaminen. Hanke lähestyy kokonaisuuksia sekä kaupunkien että yritysten näkökulmasta. Kaupunkien tulee luoda selkeät suunnitelmat opastamisen kehittämiselle ja hallinnoinnille sekä avata rajapintojaan yritysten käyttöön. Opastamiseen liittyvät haasteet ja ongelmat tulee avata yrityksille, jotta nämä voivat kehittää niihin ratkaisuja. Tämän yhteistyön mahdollistamiseksi hanke suunnittelee ja kehittää innovaatioalustan.

Hankkeen tuloksena on opastamisen ekosysteemi, jossa Helsinki, Tampere ja Turku kehittävät opastamistaan yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa jaetun innovaatioalustana kautta.

Hankkeessa mukana: Turku Science Park (päätoteuttaja), Helsingin kaupunki, Turun kaupunki, Tampereen kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu Oy.

Kesto: 1.9.2017 – 31.12.2019
Budjetti: 2 086 705 euroa
Hankkeen verkkosivut: itsasign.fi

Lisätietoja:
Elina Malén
projektipäällikkö
Turku Science Park
elina.malen(at)turkubusinessregion.com
puh. 0400 748 30

Tutustu Opastamisen ekosysteemi -hankkeen tuloksiin