Siirry sisältöön

Päättynyt: Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen

Kuva: Jussi Hellsten/Visit Helsinki

Nuoret_Jussi-Hellsten_Visit-Helsinki_2_web
Kuva: Jussi Hellsten/Visit Helsinki

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten urapoluista. Lisäksi kartoitetaan nuoriin kohdistuvien työllisyystoimien vaikutuksia. Päämääränä on tunnistaa paikallisia hyviä käytäntöjä ja kehittää työllisyyttä edistäviä palveluita ja toimenpiteitä paikallisiin vahvuuksiin tukeutuen.

Hankkeessa myös tuotetaan tietoa siitä, mihin ehkäiseviä toimia ja voimavaroja nuorten työllistymisen tukemiseksi olisi suunnattava. Tiedon avulla kehitetään nuorten työllisyyspalveluiden palvelumuotoilua ja -ohjausta muun muassa koulutuksella, asiantuntijaverkostojen yhteisillä työpajoilla ja osallistamalla nuoret palveluiden kehittämiseen.

Työllistämisvelvoitteet kasvussa

Kuntien velvollisuudet työllisyyden edistämisessä ovat kasvaneet merkittävästi. Vuoden 2015 alussa voimaan tulleen lain myötä on entistä enemmän nuoria, jotka ovat oikeutettuja työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun kuuden kuukauden työttömyyden jälkeen.

Koulutuksesta ja työelämästä syrjäytyneen nuoren pelkän kansantalouden tuottavuuden menetyksen arvioidaan olevan 1,6 miljoonaa euroa. Hyvin usein samoille nuorille on kasautunut myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeita. Näiden nuorten kuntoutustarpeisiin vastaaminen edellyttää palvelujärjestelmältä joustavuutta, nuoren kohtaamista, vaikuttavia palveluita, verkostojen saumatonta yhteistyötä, hyvää tiedonkulkua ja yhteistyötä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Jotta näihin tarpeisiin osattaisiin vastata entistä paremmin, hankkeessa otetaan nuoret tiiviisti mukaan ja osallistetaan heidät palvelujen suunnitteluun. Nuorista kootaan esimerkiksi kehittäjäryhmiä ja heitä haastatellaan hankkeen eri vaiheissa.

Syrjäytymisen ehkäisy avainasemassa

Hankkeessa Syntymäkohortti 1987 -aineiston tiedot yhdistetään kuntien työnvälitysrekisteriin. Tutkimuksen avulla halutaan erityisesti selvittää, mitkä ovat yhteiskuntaan kiinnittymistä edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä mekanismeja. Lisäksi kartoitetaan sitä, miten näihin mekanismeihin voitaisiin vaikuttaa työllisyyden edistämisen palveluilla.

– Hankkeen suurin haaste on se, miten tutkimustieto saadaan hyödynnettyä kuntien työllistämistoimien kehittämisessä. Tässä viestintä ja face-to-face kontaktit ovat avainasemassa. Lisäksi on tärkeää löytää ne virkamiehet, jotka pystyvät vaikuttamaan työn kehittämiseen omalla esimerkillään ja sitoutuneisuudellaan, kertoo pilottihankkeen vetäjä, kehittämispäällikkö Juha Fränti.

Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen -hanke on yksi 6Aika-strategian piloteista toiminta-alueella ”Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen”. ESR-rahoitteisen hankkeen toteuttavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä Oulun ja Helsingin kaupunkien kanssa.

Kesto: 1.10.2015 – 31.12.2017
Budjetti: 302 034 €

Lue Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen -hankkeen tuloksista!

Lisätietoja:
Erikoistutkija Tiina Ristikari
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
tiina.ristikari(at)thl.fi
puh. 029 5246720