Siirry sisältöön

MEDAIA-hankkeessa kehitetään ja verkostoidaan media-alan avoimia innovaatioalustoja. Tavoitteena on synnyttää uudenlaista liiketoimintaa ja arvoa tuottavaa toimintaa. Hankkeessa toteutetaan avoimeen innovointiin perustuen 13 pilottia, joissa kokeillaan uudenlaisia tuote- ja palvelukonsepteja.

Saatujen kokemusten perusteella kehitetään ja rakennetaan innovaatiotoiminnalle systemaattisia malleja. Pilottien tarkoituksena on saattaa yhteen media-alan eri toimijoita ja näin mahdollistaa pitkäaikainen vuorovaikutus sekä tietotaidon siirtyminen myös hankkeen päättymisen jälkeen.

– Media-alan yritysten mukaan saaminen pilotteihin on haastavaa. Avoin innovointi ei välttämättä tuota yrityksille välitöntä hyötyä, ja voi ollakin vaikea löytää syytä osallistumiselle kiireisen työn keskeltä. Yhteinen innovointi voidaan kokea myös haitalliseksi oman liiketoiminnan näkökulmasta. Tarvitaankin aktiivista vuorovaikutusta ja ideoiden vaihtamista yritysten kanssa. Näin osallistumisen tavat voidaan rakentaa sellaisiksi, että yrityksillä on aito syy osallistua hankkeen aktiviteetteihin, kiteyttää projektipäällikkö Leena Mäkelä onnistumisen avaintekijät.

Tähtäimessä kansainväliset markkinat

Hanketta koordinoivat Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Metropolia yhteistyökumppaninaan Yle. Yhteisen tekemisen kautta toteuttajat pyrkivät lisäämään ja tiivistämään media-alan toimijoiden yhteistyötä kansainvälisille markkinoille pääsemiseksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pääkaupunkiseudulla toteutetaan viisi kansainvälisille markkinoille tähtäävää mediapilottia, joiden toteutuksessa on mukana julkisen ja kolmannen sektorin toimijoita sekä kaupunkilaisia.

Alueellisessa toiminnassa Tampereella keskitytään Tohloppiin rakentuneen media-alan keskittymän Mediapoliksen innovaatiotoiminnan mallin rakentamiseen. Pääkaupunkiseudulla kartoitetaan media-alan yritysten ja koulutusorganisaatioiden innovaatiotoimintaa sekä pyritään löytämään malleja yhteiskehittelyn tueksi. Lisäksi tarkastellaan innovaatiotoiminnan mahdollisuuksia useampien keskittymien, kuten Arabianrannan ja Pasilan, välillä.

MEDAIA-hankkeessa luodaan yhteyksiä myös kaupunkisuunnitteluun: osassa piloteista tutkitaan ja kokeillaan millaista arvoa media voi tuottaa kaupunkipalveluille ja kestävälle kaupunkikehitykselle. Samalla synnytetään yhteisiä malleja ja menetelmiä kuutoskaupunkien käyttöön. Kaupunkisuunnittelupiloteissa TAMK koordinoi kokeiluja Tesoman kaupunginosassa ja Metropolia Vallila-Arabiaranta-Pasila -alueella.

Kesto: 1.10.2015–30.9.2017.
Budjetti: 327 938 €
Hankkeen blogi: http://medaia.tamk.fi/fi/blogi/

Lue MEDAIA-hankkeen tuloksista

Lisätietoja:
Leena Mäkelä
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
leena.makela(at)tamk.fi
puh. 050 561 1006

Mari Silver
Metropolia
mari.silver(at)metropolia.fi
puh. 040 334 6962