Siirry sisältöön

Päättynyt: Massadata kaupunkiympäristön ja -liikenteen kehittämisessä sekä innovaatioalustana palveluille ja liiketoiminnalle

Digitalisaatio on jo tuonut lyhyellä aikavälillä merkittäviä muutoksia kaupunkien suunnittelu-, johtamis- ja palveluprosesseihin. Kaupunkien järjestelmät tuottavat paljon raakadataa, jonka hyödyntämistä kyseisen järjestelmän ulkopuolella ei ole ajateltu.

Massadatassa on valtava potentiaali, jota kaupungeissa ei tällä hetkellä ymmärretä tai osata hyödyntää. Uusien kaupallisten innovaatioiden lisäksi massadata voisi tehostaa kaupunkien omaa toimintaa.

Massadata kaupunkiympäristön ja -liikenteen kehittämisessä sekä innovaatioalustana (Reboot the City) on hanke, jossa edistetään kaupunkiympäristön ja liikenteen massadatan hyödyntämistä kaupungin sisällä ja uuden liiketoiminnan raaka-aineena. Kun avointa dataa yhdistetään massadataan ja reaaliaikaisiin datajärjestelmiin, syntyy yrityksille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoimintaan.

Helsingissä kokeillaan, miten massadatan käytöllä voisi tehostaa huoltoajoneuvojen reittien hallintaa ja suunnittelua. Tampereella puolestaan pilotoidaan kaupunginorganisaation sisäisten ja ulkoisten massadatojen tiedonlouhintaa, varastointia ja jakelua.

Hankkeessa ovat mukana Helsingin kaupunki, Tampereen yliopisto ja Tampereen kaupunki.

Budjetti: 647 816€
Kesto: 1.9.2016 – 30.8.2018
Hankkeen kotisivut: http://rebootthecity.fi/

Tutustu hankkeen tuloksiin

Yhteystiedot:
Helsingin kaupunki, Stara
Projektipäällikkö Timo Tuomivirta
timo.tuomivirta(at)gmail.com
puh. 044 030 4856