Siirry sisältöön

Päättynyt: Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat

Hankkeessa Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu avaavat liikenteen reaaliaikaisia rajapintoja avoimen datan periaatteiden mukaisesti. Päämääränä on edesauttaa älyliikenteen palveluiden kehittämistä ja aktivoida tähän työhön erityisesti yrityksiä.

Kansainvälisestikin katsottuna älylii­kenne on yksi kiinnostavimmista kasvualoista, jolla on merkit­tävä liiketoimintapotentiaali. Reaaliaikainen ja tarkka tieto sekä tavaroi­den että ihmisten liikkumisesta on tärkeää tutkimusaineistoa myös yliopistoille ja muille tutkimusorganisaatioille.

Älyliikenteellä sujuvampi arki

Älyliikenteen ratkai­suilla voidaan parantaa ihmisten sujuvaa, turvallista ja ympäristöystävällistä liikku­mista. Suomessa ja kansainvälisesti panostetaan voimakkaasti älyliikenteeseen kasvavien liikennemäärien ja kaupungistumisen aiheuttamien haasteiden ratkaisemi­seksi.

Hankkeessa avattavat liikenteen reaaliaikaiset rajapin­nat liittyvät tie- ja katuverkon kunnossapitoon, liiken­teen ohjaukseen, julki­seen liikenteeseen ja pysäköintiin. Rajapintojen avaamisessa hyödynnetään yhdessä sovittuja ja kehitettyjä toimintamalleja, julkai­sualustoja, lisenssimal­leja ja standardeja.

Parempia palveluja ja uutta liiketoimintaa

Hankkeessa avattavat rajapinnat luovat uusia mahdollisuuksia kehit­tää entistä parempia ja uusia käyttäjäryhmiä palvelevia sovelluksia ja palveluita. Uusien innovaatioiden kautta yritykset voivat synnyttää kansainvälises­tikin vientikelpoista liiketoimintaa.

Tampereen yliopisto koordinoi tätä EAKR-rahoitteista hanketta ja Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupungit ovat toteuttajina.

Kesto: 1.8.2015–30.9.2017
Budjetti: 712 681€

Lue Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat -hankkeen tuloksista!

Lisätietoja:
Johanna Joensuu
projektipäällikkö
Tampereen yliopisto
johanna.joensuu(at)uta.fi
puh. 050 437 7291