Siirry sisältöön

Kasvun ekosysteemit -hankkeessa kuutoskaupungit tukevat kasvuhakuisten yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa kehittämällä innovaatiopalveluja ja -verkostoja yrityksiä varten.

Kasvuhakuisten yritysten palvelut ja verkostot ovat tällä hetkellä hajallaan. Erityisesti alkuvaiheen jälkeen yritysten palvelut eriytyvät, eivätkä ohjaa niitä kasvu-uralle. Kasvun ekosysteemit -hanke kehittää yrityksiä varten innovaatioekosysteemejä, joissa on mukana elinkeinoelämän, korkeakoulujen, rahoittajien ja asiakkaiden edustajia. Ekosysteemeissä panostetaan yritysten toimintaedellytyksiin, toimijoiden verkostoitumiseen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti ja tehdään uusia aloitteita.

Kaupungit perustavat innovaatiokeskittymiä valittujen toimialojen tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa varten. Hankkeessa järjestetään toimijoita verkottavia tapahtumia ja innovaatio- ja liiketoimintaa kehittäviä valmennusohjelmia. Yritysten tiedon tarpeisiin vastataan kehittämällä palveluja, jotka tukevat yritysten johtamista tiedolla. Myös kaupunkien tietoa kartutetaan yritysten syntymiseen ja kasvamiseen liittyvistä tekijöistä. Näin osataan kehittää palveluja ja toimintatapoja, joilla yrityksiä tuetaan oikeissa asioissa.

Hankkeessa mukana: Helsingin kaupunki (päätoteuttaja), Espoon kaupunki, Oulun kaupunki/BusinessOulu, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea (Business Tampere), Turku Science Park, Vantaan kaupunki.

Kesto: 1.8.10218-30.6.2021
Budjetti: 4 416 087 euroa
Twitter: @growthecosystem

Lisätietoja:
Saana Rantsi
projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
puh. 040 1699392, saana.rantsi(at)hel.fi

Osahankkeiden projektipäälliköt:
Espoon kaupunki: katja.m.hagman(at)espoo.fi
Vantaan kaupunki: kaisa.t.ahonen(at)vantaa.fi
Business Tampere: sami.puttonen(at)businesstampere.com
Pirkanmaan liitto: lari.jaakkola(at)pirkanmaa.fi
Turku Science Park: marko.puhtila(at)turkubusinessregion.com
Business Oulu: pirjo.koskiniemi(at)businessoulu.com

Tutustu Kasvun ekosysteemit -hankkeen tuloksiin