Siirry sisältöön

Päättynyt: Kasvun ekosysteemit 2 – kaupunki kokeilualustana

Kuva: Shutterstock

Kasvuhakuisilta yrityksiltä puuttuu koostettua tietoa kaupunkien tarjoamista mahdollisuuksista TKI-yhteistyöhön. Kaupunkien kehityshankkeissa on mahdollisuuksia yhteistyölle, mutta tarjonnan tiedot ovat yritysten näkökulmasta hajanaisia ja vaikeasti tavoitettavia. Kasvun ekosysteemit 2 – kaupunki kokeilualustana -hanke rakentaa kokeilualustan, jolle on koottu tarpeelliset tiedot yrityksiä varten ja joka on räätälöity kaupunkien tarpeisiin.

Alustaa rakentaessaan hanke hyödyntää kokeilutoiminnan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joita on tuotettu jo aiemmin 6Aika-strategian kärkihankkeissa Avoin data ja rajapinnat, Avoimet innovaatioalustat ja Avoin osallisuus ja asiakkuus sekä muissa 6Aika-hankkeissa.

Hankkeessa syntyy systematisoituja kokeilualusta- ja testbed-malleja, jotka auttavat yrityksiä tuomaan parempia tuotteita markkinoille nopeammin, ja kaupunkeja tarjoamaan asukkaille uusia palveluja yhteisesti sovituin pelisäännöin.

Kasvun ekosysteemit 2 – kaupunki kokeilualustana -hankkeen työ täydentää kesäkuun lopussa 2021 päättyneen Kasvun ekosysteemit -hankkeen työtä ja tuloksia.

Hankkeessa mukana: Turun kaupunki (koordinaattori), Oulun kaupunki/BusinessOulu ja Vantaan kaupunki
Kesto: 1.7.2021-30.6.2022
Budjetti: 207 320 euroa

Lisätietoja:
Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen
projektipäällikkö
Turun kaupunki
puh. 050 559 0239, anna-mari.sopenlehto-jokinen(at)turku.fi

Tutustu Kasvun ekosysteemit 2 – kaupunki kokeilualustana -hankkeen tuloksiin