Siirry sisältöön

Päättynyt: ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut

Kuva: Shutterstock

Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeen tavoitteena on tukea kaupunkeja kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. ILPO-hanke tuo yritysten arvoketjut ja kiertotalouskeskukset mukaan ilmastotyöhön, johon tarvitaan yhteiskunnan kaikkia toimijoita.

Tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja, luoda kiertotalouskeskuksille hiilitiekartat sekä luoda kansainvälisesti kiinnostavia referenssikohteita ilmastopositiivisesta yritysalueesta. Hiilitiekarttojen avulla pystytään todentamaan päästöjä sekä löytämään ratkaisuja ilmastovaikutusten minimoiseksi ja ilmastopositiiviseen toimintaan ja prosesseihin pääsemiseksi. Arvoketjujen osalta hankkeessa tarkastellaan esimerkiksi energia-, raaka-aine- ja materiaalivirtoja yritysten välillä.

Hankkeessa tarkastellaan ilmastovaikutusten lisäksi uusien toimintamallien ja prosessien vaikutuksia liiketalouteen. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan toimintamalleja kiertotalouteen keskittyvien yritysalueiden, teollisuusyritysten ja ratkaisuja tarjoavien yritysten kanssa. Toimintamallit mahdollistavat päästölaskenta- ja kompensaatiomallien kehittämisen, hiilitaseiden mittauksen, arvoketjujen tarkastelun sekä uusien teknologioiden pilotointeja.

ILPO-hankkeessa tehdään 6Aika-kaupunkien alueilla sijaitsevista kiertotalouskeskuksista ilmastopositiivisten yritysalueiden referenssikohteita, joissa etsitään ja kokeillaan ilmastopositiivisuuteen tarvittavia ratkaisuja. Ratkaisusta esimerkkeinä ovat muun muassa hiilinielujen kehittäminen erilaisten prosessien, kuten pyrolyysin ja hydrotermisen (HTL) nesteytyksen avulla. Suomessa on myös useita suljettuja tai suljettavia kaatopaikka-alueita, joiden käyttöönottoa biohiilen tuottamiseen tullaan myös tarkastelemaan.

ILPO-hanke hyödyntää päättyneessä 6Aika-hankkeessa Circhubs, Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset rakennettua yritysverkostoa sekä hankkeen brändiä, viestintäkanavia ja -alustoja.

Hankkeessa mukana: Turun kaupunki (päätoteuttaja), Business Tampere, Lounais-Suomen Jätehuolto, Tampereen yliopisto ja Vantaan kaupunki.
Kesto: 1.4.2020-31.3.2022
Budjetti: 1 031 302 euroa

Lisätietoja:
Outi Laikko
projektipäällikkö
Turun kaupunki
puh. 050 5590 799, outi.laikko(at)turku.fi

Tutustu ILPOn tuloksiin