Siirry sisältöön

Päättynyt: Ilmastoviisaat taloyhtiöt

Kuva: Helsinki Marketing/Omar El Mrabt

Hiilineutraaleissa kaupungeissa asunto-osakeyhtiöiden tulee kehittyä mahdollisimman energiatehokkaiksi ja ottaa käyttöön kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä ratkaisuja. Taloyhtiön asukkaat ovat harvoin aktiivisia kiinteistökehittäjiä, vaikka omaisuus, jota hallitaan ja päätökset, joita tehdään ovat merkittäviä. Yritysten mukaan taloyhtiötiedon huono tavoitettavuus ja tiedonkulku eri toimijoiden välillä muodostavat edelleen pullonkaulan energiatehokkuuden parantamisessa.

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeessa vauhditetaan taloyhtiöiden digiloikkaa

  • määrittelemällä käytännöt datan omistamiseen ja luvittamiseen asunto-osakeyhtiöissä
  • keräämällä tietoalustoille taloyhtiötietoa ja kehittämällä omadatan jakamista kaupunkitietomallissa
  • markkinoimalla uusia alustoja, palveluita ja datalähtöistä johtamista taloyhtiöille
  • sparraamalla digitaalisia ja tietopalveluita tarjoavia yrityksiä omadatan ja avoimen datan käytössä sekä asiakasymmärryksen kehittämisessä
  • muodostamalla pilottiympäristöjä helsinkiläisiin ja vantaalaisiin taloyhtiöihin, joissa konsepteja kokeillaan yhdessä asukkaiden kanssa
  • kehittämällä taloyhtiöpäättäjille energia-aiheisen avoimen verkkokoulutusmoduulin.

Hankkeessa kehitetään taloyhtiöiden ylläpidon- ja remontoinnin palveluekosysteemiä, jotta tieto ja osaaminen energiatehokkuutta parantavista ratkaisuvaihtoehdoista huomioidaan remontin suunnittelussa. Hanke kehittää palveluekosysteemissä olevien toimijoiden (yritysten ja kuntaorganisaatioiden) vuoropuhelua, osaamista ja yhteistyömalleja, jotta energiatehokkaiden ratkaisujen toteuttaminen on palveluekosysteemissä mahdollisimman helppoa.

Hanke kehittää myös ilmastoviisaita ratkaisuja tarjoavien yritysten mahdollisuuksia auttaa taloyhtiöitä edistämään ekologista kestävyyttä.

Hankkeessa mukana: Helsingin kaupunki (päätoteuttaja), Forum Virium Helsinki, Green Building Council Finland, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ja Vantaan kaupunki.

Kesto: 1.9.2018-31.12.2020
Budjetti: 996 989 euroa
ilmastoviisaat.fi

Lisätietoja:
Petteri Huuska
Helsingin kaupunki
petteri.huuska(at)hel.fi

Tutustu Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen tuloksiin