Siirry sisältöön

Päättynyt: HNRY – Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet

Logistiikka- ja työmaakoneiden ja -kuljetusten päästöt ovat merkittävä osa kaupunkien liikennepäästöistä. Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hanke keskittyy työmaiden ja sataman yritysten ja raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseen.

Kaupunkien tavoittelema hiilineutraalius edellyttää kaupunkiyhteisön kaikkien toimijoiden osallistumista. Logistiikka- ja työmaakoneiden ja -kuljetusten päästöt ovat merkittävä osa kaupunkien liikennepäästöistä. Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hanke kiinnittää huomiota työmaiden ja sataman yritysten ja raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseen.

Yritykset tarvitsevat tukea hiilineutraaliussuunnitelmiensa laadintaan. HNRY-hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen kaupunkeja ja tutkimuslaitoksia, joilla on yhteinen intressi hiilineutraalien yritysalueiden luomiseen. Vähähiilisyydessä jo edistyneitä yrityksiä kiritetään edelleen kohti hiilineutraaliutta, ja muita yrityksiä valmennetaan toimien käynnistämisessä. Energiatehokkaista ja kiertotalouden mukaisista yritysalueista hyötyvät kaupungit, yritykset, yritysalueilla operaattoreina ja koordinoijina toimivat tahot ja innovatiivisten ratkaisujen kehittäjät ja tarjoajat.

  • Helsingin tavoitteena on löytää ja ottaa käyttöön keinoja työmaiden ja sataman päästöjen vähentämiseen ja laatia tiekartta hiilineutraalille satamalle sekä luoda päästöttömän työmaan konsepti.
  • Espoossa konseptoidaan ja pilotoidaan tapoja työmaalla syntyvien päästöjen vähentämiselle ja materiaalien kierrättämisen tehostamiselle.
  • Turussa Blue Industry Parkin alueesta rakennetaan hiilineutraali ja resurssitehokas meri- ja valmistavan teollisuuden tuotanto- ja innovaatiokeskittymä.
  • Vantaalla kehitetään kaupallisen alueen yritysten kanssa konseptia, jolla yritykset sitoutetaan kehittämään ja toteuttamaan vähähiilisyyteen ja jätteettömyyteen liittyviä ratkaisuja.
  • VTT konseptoi ja testaa hiilineutraaliutta ja resurssiviisautta edistäviä toimintamalleja yhdessä yritysten kanssa. VTT:n toiminta hankkeessa keskittyy Bioruukkiin Espoon Kivenlahdessa. Bioruukki on Pohjoismaiden suurin biotalouden tutkimusympäristö. Hankkeen painopisteenä on yritysalueille syntyvät muovit ja niiden hyödyntäminen.
  • Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tulevaisuusalusta Bastun työpajoissa törmäytetään yrittäjiä ja asiantuntijoita hankkeen hiilineutraaleilta yritysalueilta.

Hankkeessa mukana: Helsingin kaupunki (päätoteuttaja), Espoon kaupunki, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Turku Science Park, Turun kaupunki, Turun yliopisto / Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Vantaan kaupunki.
Kesto: 1.5.2019-31.5.2021
Budjetti: 1 170 776 euroa

HNRY

Lisätietoja:
Susanna Suomalainen
projektikoordinaattori
Helsingin kaupunki
puh. 040 674 9950, susanna.suomalainen(at)hel.fi

Saara Pellikka
projektiasiantuntija
Helsingin kaupunki
puh. 040 671 2078, saara.pellikka(at)hel.fi

Tutustu HNRY-hankkeen tuloksiin