Siirry sisältöön

Suomen vientialoista peliala on vahvasti nousussa. Suomessa tarjotaan korkeakoulutasoista pelialan opetusta, mutta yhteyksissä työelämään on kehitettävää. Hankkeella edistetään Oulussa ja Tampereella asuvien, 15–29-vuotiaiden nuorten työllistymistä pelialalle.

Pelialan valmennusohjelmien (Pelifarmi) avulla tunnistetaan ja vahvistetaan nuorten osaamista, verkostoja sekä yhteyksiä työelämään. Nuoret voivat osallistua valmennusohjelmiin työkokeilun tai uravalmennuksen kautta. Ohjelmien sisällöt koostuvat eri moduuleista, joita toteutetaan useiden toimijoiden yhteistyönä. Peliala vaatii puhtaan teknisen osaamisen lisäksi eri luovien alojen osaamista liittyen esimerkiksi käsikirjoitukseen, musiikin tekoon ja graafiseen osaamiseen. Valmennusohjelmat suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten ELY-keskusten ja TE-keskusten kanssa.

Hankkeella edistetään kunnan ja pelialan toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta voidaan tunnistaa nuorten itse hankittua osaamista, aktivoida tätä hiljaista osaamista työmarkkinoiden käyttöön ja ohjata nuoria tehokkaasti pelialan valmennusohjelmaan.

Yrityksille avautuu helpompia ja riskittömämpiä tapoja tuotekehittelyyn ja rekrytointiin. Mallia ja toimintatapaa voidaan viedä myös muihin kaupunkeihin.
Hankkeeseen kuuluu myös tutkimusosio, joka tehdään yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa. Tutkimuksessa paneudutaan muun muassa siihen, miten yritykset kykenevät tunnistamaan ja hyödyntämään nuorten itse hankkimaa osaamista.

Hankkeessa ovat mukana Oulun ja Tampereen kaupungit, Oulun ammattikorkeakoulun Game Lab sekä Nuorisotutkimusverkosto.

Kesto: 1.1.2017–28.2.2019
Budjetti: 552 200€

Tutustu Game Time -hankkeen tuloksiin

pelifarmi.fi

Yhteyshenkilö:
Jarmo Laitinen
Oulun kaupunki
s-posti: jarmo.laitinen@ouka.fi
puh. 044 703 8263