Siirry sisältöön

Älykkäitä ja hiilineutraaleja energiaratkaisuja kehitetään mm. Tampereen Hiedanrannassa, joka on Näsijärven rantaan, ratikkareitin varrelle nouseva 25 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan uusi kaupunginosa. Kuva: Tampereen kaupunki

6Aika-hankkeen Energiaviisaat kaupungit (EKAT) tavoitteena on nostaa mukana olevat kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa.

EKAT-hankkeessa käytetään yhteiskehittämisen menetelmiä, joilla integroidaan kokonaisvaltaisesti kaupunki-, yritys- ja käyttäjänäkökulmat. Hankkeessa hyödynnetään markkinavuoropuheluja, käyttäjälähtöistä palvelumuotoilua ja datan mittausta, mallinnusta ja simulointia.

EKAT-hankkeessa:

  • luodaan simulointimalli, joka mahdollistaa alueellisen ja älykkäillä ohjausjärjestelmillä muuhun energiaverkkoon liittyvän energiaviisaan alueen ja korttelin suunnittelun ja toteutuksen. Kaupungit avaavat esimerkkikortteleita energiapalvelualustoiksi, joissa kiinteistöt voivat toimia virtuaalivoimalaitoksina. Esimerkkikortteleissa kehitetään kaksisuuntaisia ja älykkäitä energiaverkkoja. Verkoista muodostuu energiaekosysteemi, joka tuo yhteen kiinteistöt, yritykset ja asukkaat aktiivisina energiatoimijoina.
  • kehitetään älykkään ja energiaviisaan rakennuksen konsepteja, tunnistetaan rakennuksen optimaaliselle ohjaamiselle olennaiset datavirrat ja kehitetään kiinteistön käyttöä kuvaavan datan keräämistä yhteistyössä yritysten kanssa. Pilottirakennuksissa integroidaan energia-, olosuhde- ja käyttäjädata yhteiselle alustalle, mikä mahdollistaa rakennuksen käyttöliittymän kehittämisen käyttäjien, huoltohenkilöstön ja päättäjien tarpeisiin.
  • edistetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja energiatehokkuuskumppanuusmalleja kansallisen energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kartoitetaan markkinoilla olevat konseptit ja niiden puutteet. Luodaan toimintamalli yritysten ja kaupunkien väliselle energiatehokkuuskumppanuudelle. Lisätään kaupungin ja yritysten osaamista energiaremonttien teettämisessä, palveluiden hankinnassa sekä energiaviisaassa rakentamisessa.
  • kehitetään kaupunkisuunnittelun työkaluja lähes nollaenergia-alueiden suunnittelua varten sekä olemassa olevien alueiden energiajärjestelmän kokonaisoptimointiin.

Hankkeessa mukana: Tampereen kaupunki (päätoteuttaja), Ekokumppanit, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, Turun kaupunki, Valonia / Varsinais-Suomen liitto, Vantaan kaupunki.

Kesto: 2.5.2018-31.12.2020
Budjetti: 3 306 534 euroa
Hankkeen verkkosivut: Energiaviisaat.fi

Lisätietoja:

Ilari Rautanen
Ekokumppanit
ilari.rautanen(at)tampere.fi

Tutustu Energiaviisaat kaupungit -hankkeen tuloksiin