Siirry sisältöön

DuuniPolku 6Aika-hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla uusia palveluja ja toimintamalleja, jotka edistävät työllisyyttä ja yrittäjyyttä. DuuniPolku yhdistää työllisyys- ja koulutuspalveluja uusin tavoin. Toimijoiden kanssa tunnistetaan ja vastataan yhdessä työnantajilta tuleviin osaamistarpeisiin. Samalla tunnistetaan työnhakijoiden ja työmarkkinoille suuntaavien osaaminen sekä tuen tarpeet koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa. Olennaista on toimia työttömyyttä ennaltaehkäisevästi.  Näin asiakkaille tarjotaan paremmin kohdennettuja palveluita, joiden kehittämiseen ja tuottamiseen he myös osallistuvat.

DuuniPolku vastaa muuttuvien työllisyyspalveluiden tuomiin kehittämishaasteisiin. Kunnat ovat tilanteessa, jossa niiden rooli muuttuu oman alueen elinvoimaisuuden edistäjänä ja työllisyyspalveluiden tuottajana. Kaupungit etsivät ja kehittävät tässä tilanteessa yhdessä yhteistyökumppaneiden, palveluntuottajien ja muiden sidosryhmien kanssa uusia toimintamalleja, joilla voidaan vastata muuttuviin rakenteisiin sekä kehittyvien työmarkkinoiden ja työllistymiseen tukea tarvitsevien kuntalaisten tarpeisiin. Hankkeessa korostuu toimijoiden ja eri sektoreiden yhteiskehittäminen. DuuniPolku-hankkeessa kuutoskaupungeilla on mahdollisuus myös benchmarkata toistensa hyviä käytäntöjä työllisyyspalveluiden ja koulutuksen osalta.

Hankkeen tavoitteena on tarjota työllistymisen tukitoimia pilotoitavien palveluiden muodossa yhteensä noin 870 asiakkaalle. Asiakkaista noin 64 prosenttia on nuoria, alle 30-vuotiaita, joko työttömiä tai työttömyysuhan alaisia. Tulostavoitteena on, että asiakkaista vähintään puolet löytää hankkeen kautta jatkopolun koulutukseen, työelämään tai muuhun omaa työllistymistavoitettaan tukevaan toimenpiteeseen.

Hankkeessa mukana: Tampereen kaupunki (päätoteuttaja), Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Metropolia ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki, Oulun kaupunki

Kesto: 1.11.2017-31.1.2020
Budjetti: 1 571 429 euroa
Hankkeen verkkosivut: 6aikaduunipolku.fi
Twitter: @duunipolku

Lisätietoja:
Anne Kumpula
projektipäällikkö
Tampereen kaupunki
puh. 040 160 2398, anne.kumpula(at)tampere.fi


Tutustu DuuniPolku-hankkeen tuloksiin