Cover for article 'DigiPoint'

Kuva: Pexels

DigiPointin tavoitteena on kehittää työnhakijoille sujuvia väyliä digialojen työpaikkoihin ja koulutukseen. Hanke vahvistaa työnhakijoiden sosiaalisia taitoja ja elämänhallintaa sekä kehittää joustavia opintomahdollisuuksia korkeakouluissa. Hanke tuottaa osaavaa ja koulutettua työvoimaa työvoimapulasta kärsiville teknologia-aloille.

DigiPoint kehittää palveluja ja toimintamalleja, jotka sopivat vaikeasti työllistyvien henkilöiden osaamisen kehittämiseen ja elämäntilanteeseen. Tarkoituksena on vaikuttaa positiivisesti henkilöiden elämäntilanteeseen ja työllistymisen edellytyksiin. Heidän itsetuntemuksensa, sosiaaliset taitonsa ja vuorovaikutustaitonsa vahvistuvat. Tulevaisuudennäkymästä tulee positiivisempi ja tavoitteet koulutus- ja työnhaussa selkiytyvät.

Korkeakouluyhteistyön ja joustavien opintomahdollisuuksien lisääminen on tarpeellista, jotta mahdollisimman moni vaikeasti työllistyvä henkilö saa elämäntilanteeseensa sopivia osaamisen kehittämisen palveluja ja malleja. Korkeakoulujen on tunnistettava työelämässä tarvittava osaaminen paremmin, jotta voidaan kehittää opiskelijan ja työelämän toimijoiden osaamista työmarkkinoiden tarpeen mukaan sekä tunnistaa myös muualla hankittu osaaminen osaksi opintoja.

Hankkeessa haetaan myös ratkaisuja digitalisaation aiheuttamiin osaamisvaatimuksiin työelämässä ja hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuuksia osaamisen kehittämisessä.

Hankkeessa mukana: Turun kaupunki (päätoteuttaja), Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki/Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Laurea ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki
Kesto: 1.4.2020-31.5.2022
Budjetti: 1 342 594 euroa

Lisätietoja:
Oskari Orvasto
projektipäällikkö
Turun kaupunki
puh. 040 616 3529, oskari.orvasto(at)turku.fi