Siirry sisältöön

6Aika-kaupunkien alueilla on käynnissä positiivinen rakennemuutos ja digitalisaatiolla on osansa tässä kasvussa. Kaikkia digitalisaation mahdollisuuksia ei voida kuitenkaan hyödyntää, sillä digiosaamisesta ja -osaajista on pulaa. Digikyvykkyys: digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa -hankkeen päätavoitteena on valmentaa nopeasti ammattitaitoista työvoimaa 6Aika-kaupunkien alueilla toimivien yritysten tarpeisiin.

Hankkeen muita tavoitteita ovat:

  • yksilöidä yritysten digitalisaatioon liittyviä osaamisen ja työvoiman tarpeita 6Aika-kaupungeissa
  • suunnitella ja toteuttaa tarvekartoituksen perusteella uudet, joustavat valmennuskokonaisuudet hyödyntämällä olemassa olevaa koulutustarjontaa sekä kilpailutuksen kautta valittavia valmennuspalveluja. Valmennusten sisältö ja kesto perustuvat koulutettavan henkilön osaamiseen, työkokemukseen ja koulutukseen.
  • luoda digitalisaation valmennukseen erikoistunut 6Aika-osaajaverkosto ja valmennusohjelmat, joiden sisältö perustuu yritysten esille tuomiin tarpeisiin
  • tarjota tuloksellinen valmennus, johon osallistuvat työllistyvät suoraan alueen yrityksiin
  • varmistaa valmennuksen työelämäyhteys työssä oppimisen kautta ja toteuttamalla työhön liittyvä harjoittelu tai harjoittelutyö alueen yrityksissä
  • luoda 6Aika-kaupunkien, elinkeinojen kehittämisestä vastaavien organisaatioiden sekä koulutuslaitosten ja -yritysten välinen yhteinen osaamistarpeiden laadullisen ja määrällisen ennakoinnin menetelmä ja menettelytapa, jolla kunkin alueen yritysten osaamistarpeet päivitetään säännöllisesti.

Valmennusten sisältö painottuu alueittain seuraavasti:

  • Oulun seutu: painettava elektroniikka
  • Turun seutu: meriteollisuus ja terveysteknologia
  • Tampereen seutu: digitaalinen tuotekehitys ja valmistus, 3D-tulostus sekä palvelurobotiikka.

Hankkeessa mukana: Oulun yliopisto (päätoteuttaja), Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto.

Kesto: 1.9.2018-31.12.2020
Budjetti: 1 137 148 euroa

digikyvykkyys.fi

Lisätietoja:
Eero Huttunen
projektipäällikkö
Oulun yliopisto
eero.j.huttunen(at)oulu.fi
puh. 050 591 8859

Tutustu Digikyvykkyys-hankkeen tuloksiin