Siirry sisältöön

Päättynyt: CityIoT – Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatio­alusta

Älykkäät kaupungit ja niiden palvelut rakentuvat langattomuuden ja tehokkaan tietojen hyödyntämisen pohjalle. Kaupungit investoivat erilaisiin sensoriteknologioihin ja etsivät esineiden internetin (IoT) soveltamismahdollisuuksia palvelujen kehittämiseksi. Haasteena on tunnistaa IoT:n mahdollisuudet ja tietoturvallisuuteen vaikuttavat tekijät sekä kyetä hyödyntämään eri lähteistä tulevaa dataa täysimääräisesti.

CityIoT-hankkeen tavoitteina on

  • määritellä avoin ja toimijoista riippumaton dataintegraatioalusta sekä yhtenäinen referenssiarkkitehtuuri
  • määritellä järjestelmien rajapintaehdot
  • rakentaa IoT-pilotointiympäristö
  • aktivoida pk-yritykset mukaan hyödyntämään pilottiympäristöjä uusien tuotteiden kehittämiseen
  • luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia IoT-tietoja hyödyntämällä
  • edesauttaa uusien langattomien teknologioiden kehittymistä
  • nopeuttaa digiloikan toteuttamista Suomessa

Yritykset kutsutaan Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta  (CityIot) -hankkeeseen mukaan avoimen, toimijoista riippumattoman dataintegraatioalustan ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Ratkaisuja pilotoidaan hankkeen aikana rakennettavassa IoT-pilotointiympäristössä, joka mahdollistaa yhdessä tekemisen yli toimialarajojen.

Hankkeessa mukana: Oulun yliopisto (päätoteuttaja), Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, TTY-säätiö, Oulun ammattikorkeakoulu

Kesto: 1.9.2017 – 31.5.2020
Budjetti: 2 654 044 euroa
Hankkeen verkkosivut: cityiot.fi

Lisätietoja:
Pirjo Rousu
hankekoordinaattori, Oulun yliopisto
pirjo.rousu(at)oulu.fi
puh. 050 573 4763

Tutustu CityIoT-hankkeen tuloksiin