Päättynyt: CityIoT – Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta

Cover for article 'Päättynyt: CityIoT – Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta'

Älykkäät kaupungit ja niiden palvelut rakentuvat langattomuuden ja tehokkaan tietojen hyödyntämisen pohjalle. Kaupungit investoivat erilaisiin sensoriteknologioihin ja etsivät esineiden internetin (IoT) soveltamismahdollisuuksia palvelujen kehittämiseksi. Haasteena on tunnistaa IoT:n mahdollisuudet ja tietoturvallisuuteen vaikuttavat tekijät sekä kyetä hyödyntämään eri lähteistä tulevaa dataa täysimääräisesti.

CityIoT-hankkeen tavoitteina on

  • määritellä avoin ja toimijoista riippumaton dataintegraatioalusta sekä yhtenäinen referenssiarkkitehtuuri
  • määritellä järjestelmien rajapintaehdot
  • rakentaa IoT-pilotointiympäristö
  • aktivoida pk-yritykset mukaan hyödyntämään pilottiympäristöjä uusien tuotteiden kehittämiseen
  • luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia IoT-tietoja hyödyntämällä
  • edesauttaa uusien langattomien teknologioiden kehittymistä
  • nopeuttaa digiloikan toteuttamista Suomessa

Yritykset kutsutaan Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta  (CityIot) -hankkeeseen mukaan avoimen, toimijoista riippumattoman dataintegraatioalustan ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Ratkaisuja pilotoidaan hankkeen aikana rakennettavassa IoT-pilotointiympäristössä, joka mahdollistaa yhdessä tekemisen yli toimialarajojen.

Hankkeessa mukana: Oulun yliopisto (päätoteuttaja), Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, TTY-säätiö, Oulun ammattikorkeakoulu

Kesto: 1.9.2017 – 31.5.2020
Budjetti: 2 654 044 euroa
Hankkeen verkkosivut: cityiot.fi

Lisätietoja:
Pirjo Rousu
hankekoordinaattori, Oulun yliopisto
pirjo.rousu(at)oulu.fi
puh. 050 573 4763

Tutustu CityIoT-hankkeen tuloksiin