Siirry sisältöön

Kuva: Shutterstock

CityIoT 2 -hanke tuottaa yhtenäisiä ja dokumentoituja toimintamalleja sekä ratkaisuja kaupunkien datan hallinnan ja IoT-palvelujen kehittämistä ja käyttöönottoa varten. Ratkaisut ovat monistettavissa muihin kaupunkeihin kansallisesti ja kansainvälisesti. Hanke jatkaa vuosina 2017-2020 toteutetun CityIoT-hankkeen työtä.

CityIoT 2 -hankkeella on kolme avaintavoitetta:

  • Datan hyödyntämisen perusrakenteiden ja ratkaisujen koostaminen ja jatkokehittäminen erityisesti kaupunkiympäristön IoT-ratkaisuihin liittyen (datan omistajuuden periaatteet, datan jakamisen periaatteet – rajapinnat – datan yhteentoimivuus, datan hyödyntäminen eri lähteistä, datan jalostaminen tiedolla johtamisen tueksi koneoppimista ja tekoälyä hyödyntämällä ja datakyvykkyyksien kehittäminen).
  • Edellisessä kohdassa mainittujen periaatteiden testaaminen käytännössä ja aiemman CityIoT-hankkeen pilottien case-esimerkkien hyödyntäminen valikoidusti.
  • Tiedon jakaminen, kouluttaminen ja viestintä kansallisesti ja kansainvälisesti. Erityisinä kohderyhminä ovat
    yritykset, kaupungit ja tutkimuslaitokset.

Hankkeessa mukana: Business Tampere (koordinaattori) ja Turun kaupunki
Kesto: 1.6.2021-31.5.2022
Budjetti: 261 252 euroa

Lisätietoja:
Minna Kinnunen
projektipäällikkö
Business Tampere
minna.kinnunen(at)businesstampere.com, puh. 040 589 9700

Tutustu CityIoT 2 -hankkeen tuloksiin