Siirry sisältöön

Päättynyt: CityGeoModel – avoin geotietomalli kaupunkeihin

Kehittämällä kaupunkien maa- ja kallioperätiedon (geotiedon) käyttöä avoimen tiedon periaatteiden mukaisesti, säästetään yhteiskunnan rakentamisen ja suunnittelun kustannuksissa. CityGeoModel – avoin geotietomalli kaupunkeihin -hankkeessa etsitään uusia tapoja hyödyntää ja tuoda geotietoa käyttöön. Hankkeen toteuttajat ovat Geologian tutkimuskeskus ja Tampereen kaupunki.

Geotieto paremmin käyttöön

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään Tampereen keskusta-alueen tiedon kokoamista, muokkaamista ja tallentamista helposti käytettävään muotoon. Alueelta luodaan geologisia 3D-malleja, jotka liitetään Tampereen kaupunkimalliin.
Hankkeen toisessa vaiheessa määritellään ja esitetään tarkemmin sekä tietomalleja että rakenteita. Näiden avulla geotieto voidaan systematisoida laajemminkin yhteiskunnan käyttöön. Esimerkiksi rakentajille geotiedosta olisi konkreettista hyötyä.

– Geotiedon hyödyntämistä ovat vaikeuttaneet tiedon hajautuminen eri toimijoille sekä tiedon epähomogeenisuus. Myös tiedon siirtoon ja tallennusmuotoon ei ole yhtenäisiä käytäntöjä. Nyt pyritään vaikuttamaan siihen, että geotieto olisi helpommin käytettävissä ja jokamiehen ulottuvilla, summaa hankkeen vetäjä Ossi Ikävalko hankkeen tavoitteita.

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Avoimen tiedon uskotaan tuovan mahdollisuuksia innovatiivisten liiketoimintamahdollisuuksien syntymiselle. Esimerkiksi maalämmön hyödyntämismahdollisuuksien arvioimiseksi voitaisiin kehittää helppokäyttöinen ”jokamiehen” sovellus.

Erityisesti uusien innovatiivisten toimijoiden saanti mukaan hankkeeseen on tärkeää, jotta yritykset pääsevät kehittämään uusia, käytännönläheisiä palveluja geotiedon ympärille. Tähän pyritään vaikuttamaan erilaisten sähköisten kommunikaatiokanavien kautta, tiedottamalla asiasta sekä järjestämällä yrityksille suunnattuja tilaisuuksia.

Kesto: 1.9.2015-31.5.2017
Budjetti: 300 226 €

Lue CityGeoModel-hankkeen tuloksista

Lisätietoja:
Ossi Ikävalko
Johtava tutkija, Geologian tutkimuskeskus
ossi.ikavalko(at)gtk.fi
puh. 020 550 2121