Siirry sisältöön

Päättynyt: CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa

CircVol 6Aika-hankkeella edistetään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa.

Yli 90 prosenttia jätekertymästä on peräisin kaivannaistoiminnasta ja tehdasteollisuudesta. Tehdasteollisuuden sivuvirtoja ei hyödynnetä vielä riittävästi, vaikka talteenotto ja jalostusteknologiat ovat kehittyneet jo pitkälle. Maamassojen tehokkaalla uudelleenkäytöllä voidaan saada aikaan huomattavia taloudellisia säästöjä ja edistää kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteita.

Yritykset kehittävät CircVol-hankkeessa uusia ratkaisuja ja soveltavat jo olemassa olevia menetelmiä. CircVol tukee yritysten, korkeakoulujen ja julkisten tahojen välistä vuoropuhelua, joka puolestaan mahdollistaa kiertotalouden ratkaisujen laajamittaisen käyttöönoton. Lisäksi hanke kokoaa alan toimijoita yhteen kansalliseksi verkostoksi, joka kehittää toimintamalleja kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan edistämiseksi.

Jätteiden hyödyntämismahdollisuuksien laajentaminen on osa hallituksen kärkihanketta, joka edistää kiertotaloutta ja kierrätystä. CircVol-hanke tukee jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskevan valtioneuvoston asetuksen (ns. MARA-asetus) sekä rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntämistä koskevan asetuksen (ns. MASA-asetus) jatkokehitystä. Näiden asetusten myötä kaupunkien on helpompaa hyödyntää maamassoja läjittämisen sijaan.

Hankkeessa on toimijoita Helsingistä, Turusta, Oulusta ja Tampereelta. Jokaisesta kaupungista on valittu alue, jonka kiertotalouden mukaista kehittymistä hanke tukee:
Turku: Airiston ja Aurajoen ruoppausmassojen maaläjitys ja stabilointi Lauttarannan alueelle
Helsinki: Östersundomin alueen kehittäminen kiertotalousperiaatteiden mukaisesti
Tampere: Nollakuituhaaste, liiketoimintaverkoston kokoaminen
Oulu: Välimaan kiertotalousalueen kehittäminen

Näiden lisäksi hankkeessa kartoitetaan digitaalisia rajapintoja ja ratkaisuja, joiden avaaminen edesauttaa suurivolyymisten massojen hyödyntämistä ja kiertotalousalueiden kehittymistä.
Katso lisätietoja kaupunkikohtaisista toimenpiteistä

Hankkeessa mukana: Turku Science Park (päätoteuttaja), Forum Virium Helsinki, Geologian tutkimuskeskus GTK, Helsingin kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun kaupunki, Suomen Ympäristökeskus SYKE, TTY-säätiö/Tampereen teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen liitto ja Åbo Akademi.

Kesto: 1.8.2018-31.12.2020
Budjetti: 2 761 907 euroa
Hankkeen verkkosivut: circvol.fi
Twitter: #CircVol

Lisätietoja:
Reeta Huhtinen
projektipäällikkö
Turku Science Park
reeta.huhtinen(at)turkubusinessregion.com
puh. 0400 832 488

Tutustu CircVol-hankkeen tuloksiin