Siirry sisältöön

Päättynyt: CircVol 2 – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa

Kuva: Jaakko Auri/GTK.

CircVol 2 -hanke edistää suurivolyymisten virtojen uudelleenkäyttöä ja kestävästi rakennettua elinympäristöä. Kierrätettyjen materiaalien uusiokäyttö ja hyödyntäminen maa- ja kaupunkirakentamisessa säästää arvokkaita ja ehtyviä luonnonvaroja ja pienentää hiilijalanjälkeä.

Hankkeen tavoitteena on tukea tietoa levittämällä kaupunkeja ja yrityksiä hiilijalanjäljen huomioimisessa ja laajamittaisessa uusiomateriaalien hyödyntämisessä. Tavoitteena on, että maa- ja infrarakentamiskohteissa olisi jatkossa ensisijaisena vaihtoehtona sivuvirtapohjaisten uusiomateriaalien hyödyntäminen neitseellisten materiaalien käytön sijaan.

Hanke keskittyy kolmeen teemaan:

  • uusiomateriaalien hiilijalanjälkilaskenta
  • uuden tiedon tuottaminen rannikkokaupungeissa syntyviin, maalle läjitettyihin ruoppausmassoihin liittyen
  • edeltävän CircVol-hankkeen sekä käynnistyvän toteutuksen tulosten levittäminen ja juurruttaminen.

Maalle läjitettyjen ruoppausmassojen happamoituminen on tunnistettu merkittäväksi haasteeksi useissa maarakentamisen hankkeissa rannikkoseudulla. CircVol 2 -hanke tuottaa uutta tietoa, joka on oleellista arvioitaessa happoa tuottavien ruoppausmassojen ympäristöriskejä ja käsittelytarvetta sekä -vaihtoehtoja.

Uusiomateriaalien hiilijalanjälkilaskelmat auttavat kaupunkeja ja yrityksiä tarkastelemaan infrarakentamiskohteissa eri materiaalivaihtoehtoja paitsi eurojen, myös hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta. Saatava tieto tukee yrityksiä esimerkiksi sellaisten tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa, jotka edistävät kestävää liiketoimintaa. Kaupungit voivat hyödyntää tietoa päätöksenteossa ja tavoitellessaan pienempää infrarakentamisen hiilijalanjälkeä. Hanke vahvistaa alan toimintaympäristöä sekä toimijaverkostoa ja tukee siten yrityksiä haastavien suurivolyymisten materiaalivirtojen kaupallistamisessa ja kaupunkeja niiden hyödyntämisessä.

Hankkeessa mukana: Turku Science Park Oy Ab (päätoteuttaja), Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Geologian tutkimuskeskus GTK ja Suomen Ympäristökeskus SYKE.

Kesto: 1.5.2021-30.4.2022
Budjetti: 248 114 euroa
Hankkeen verkkosivut: circvol.fi
Twitter: #CircVol

Lisätietoja:
Reeta Huhtinen
projektipäällikkö
Turku Science Park
reeta.huhtinen(at)turkubusinessregion.com
puh. 0400 832 488

Tutustu CircVol 2:n tuloksiin