Siirry sisältöön

Kuva: Pixabay

CircHubs 2 -hankkeessa luodaan uudenlainen kiertotalousmyymälän konsepti. Kehitettävänä on toiminta- ja palvelualusta, joka tarjoaa yrityksille innovatiivisia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tukee materiaalivirtojen uusiokäyttöä ja jalostusta sekä mahdollistaa tuotteiden ja arvokkaiden materiaalien kierrossa pysymisen mahdollisimman pitkään.

Kotimainen kiertotalousmyymäläkonsepti luodaan yhteiskehittämällä ja sitouttamalla kiertotalousyrityksiä osaksi toimintamallia. Hankkeessa kartoitetaan parhaat liiketoimintamallit, toimijat ja toimintatavat yritysten uudenlaiselle yhteistyölle kiertotalouskeskuksissa. Hankkeessa tarkastellaan myös keskeisten materiaalivirtojen kautta omistajuusketjuja, jotta varmistetaan lainsäädännön mukaisuus ja parhaiden kiertotalousratkaisujen löytäminen.

CircHubs 2 -hankkeessa käydään vuoropuhelua eri kokoisten ja eri aloilla toimivien yritysten kanssa, jotka ovat kiinnostuneet kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksista ja voisivat hyötyä yhteistyöstä. Kehityskumppaneiksi soveltuvat niin pienet yritykset, jotka voivat kasvaa kiertotalouden upcycling-tuotteiden valmistajina tai palvelutuotannon toimijoina, start-upit, jotka haluavat kehittää liiketoimintaa kiertotalouden alueella, kuin keskisuuret ja suuret kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavat yrityksetkin, jotka ovat kiinnostuneita aluetason yhteistyöstä.

Kiertotalousmyymälän konseptissa avainasemassa ovat tehokkaat tavat pidentää tuotteiden elinkaarta ja parantaa ja helpottaa asiakkaiden mahdollisuuksia kestäviin kulutusvalintoihin. Vastuu kuntien ja asukkaiden yhdyskuntajätteistä tekee hankkeen toteuttajista linkin lukemattomiin arvoketjuihin ja polttavimpiin ympäristökysymyksiin. Kuntien jäteyhtiöinä Lounais-Suomen Jätehuollolla ja Kiertokaarella on mahdollisuus toimia neutraalina julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön ja TKI-toiminnan alustana sekä keskittyä kotimaisen kiertotaloustoiminnan lisäarvon synnyttämiseen.

CircHubs 2 -hanke hyödyntää jo päättyneessä 6Aika-hankkeessa CircHubs, Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset syntyneitä tuloksia, vie ideatason suunnitelmaa kiertotalousmyymälästä käytännön suunnittelutasolle ja hyödyntää viestinnässä ja markkinoinnissa olemassa olevaa CircHubs -brändiä.

Hankkeessa mukana: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (päätoteuttaja) ja Kiertokaari Oy

Kesto: 1.6.2021-31.5.2022
Budjetti: 149 952 euroa
Hankkeen verkkosivut: circhubs.fi
Twitter: @CircHubs

Lisätietoja:
Miia Jylhä
Tutkimus- ja kehitysvastaava
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
miia.jylha(at)lsjh.fi
puh. 040 8670 114

Tutustu CircHubs 2 -hankkeen tuloksiin