Siirry sisältöön

Kuva: BusinessOulu

CarbonWise edistää yritysten hiiliviisautta. Hiiliviisaudella tarkoitetaan energiatehokasta ja tuotteen elinkaaren huomioivaa liiketoimintaa, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. CarbonWise kannustaa yrityksiä kiinnittämään strategioissaan huomiota ilmastonmuutokseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen, hiilikädenjälkeen ja kompensointiin sekä laajemmin kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin.

CarbonWise-hankkeen tavoitteina on:

  • Auttaa yrityksiä ymmärtämään, mistä heidän hiilijalanjälkensä koostuu sekä kehittää yritysten kykyä seurata, analysoida ja pienentää hiilijalanjälkeä itse.
  • Pienentää yritysten hiilijalanjälkeä tarjoamalla tätä varten työkaluja ja menetelmiä sekä keinoja toteuttaa hiilikädenjälkitoimintaa ja kompensaatiota. Hiilikädenjälki kuvaa ilmastohyötyä eli päästövähennysvaikutusta.
  • Kannustaa yrityksiä rakentamaan brändiä ja kilpailuetua hiiliviisaasta strategiasta sekä tuote- ja palvelukehityksestä.
  • Edistää kaupunkiorganisaatioiden kehitystä kohti hiiliviisautta, aloittamalla valituista pilottikohteista. Oulussa vähähiilistä toimintatapaa kehitetään ja pilotoidaan BusinessAsemalla, Turussa Kupittaan kampusalueella ja Espoossa matkailualan yrityksissä.
  • Lisätä alueellisella tasolla yritysten vastuullista toimintaa ja kannustaa uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin, kokeiluihin ja pilotointeihin ja auttaa yrityksiä näiden eteenpäin viemisessä.
  • Osoittaa keinoja sille, kuinka kaupunkien hiilijalanjälkeä voidaan pienentää ja tuoda näkyville toimet kaupunkitasolla sekä osaksi kaupunkilaisten arkea.

Hankkeessa mukana: Oulun kaupunki (päätoteuttaja), Espoo Marketing ja Turun ammattikorkeakoulu
Kesto: 1.4.2020-31.12.2021
Budjetti: 443 278 euroa

#CarbonWise

Lisätietoja:
Tiina Haapaniemi
projektipäällikkö
BusinessOulu
puh. 050 302 3196, tiina.haapaniemi(at)businessoulu.com

Tutustu CarbonWise-hankkeen tuloksiin