Siirry sisältöön

Kuva: Shutterstock

Matkailu on yksi maailman nopeimmin kasvavista aloista ja merkittävä elinkeino myös Suomessa. Samaan aikaan matkailuala on huomattava hiilidioksidipäästöjen tuottaja. Lentäminen, hotellit, maakuljetukset, ruoka ja monet muut matkailuun liittyvät toiminnot tuottavat yhteenlaskettuina ison osan koko maapallon hiilidioksidipäästöistä.

Carbon Neutral Tourism -hankkeen tavoitteena on vähentää matkailualan hiilidioksidipäästöjä ja lisätä energiatehokkuutta. Tämä tapahtuu kehittämällä dataa hyödyntäviä älykkäitä ratkaisuja ja uusia toimintamalleja alan toimijoiden käyttöön. Hanke lisää myös matkailualan toimijoiden ymmärrystä matkailun hiilijalanjäljestä ja jalanjäljen konkreettisista pienentämistoimenpiteistä.

Hankkeen aikana kehitetään soveltuva mittaristo, kehitetään ja yhdistetään relevantteja datalähteitä, kootaan nämä yhteiseen tietovarantoon ja muutetaan data älykkäillä ratkaisuilla käyttökelpoiseksi ja helposti saatavilla olevaksi informaatioksi. Informaation avulla tehdään tarvittavia muutoksia, jotta matkailualan päästöt vähenevät. Tarvittavia ratkaisuja yhteiskehitetään alan toimijoiden kesken. Hankkeessa rakennetaan ratkaisujen tarvitsemat digitaaliset työkalut ja kehitetään CO2-TIS (Carbon Neutral Tourism Intelligence System) -toimintamalli, jota pilotoidaan kaupungeissa.

Carbon Neutral Tourism toteuttaa mukana olevien kaupunkien ja kaikkien 6Aika-kaupunkien yhteisiä hiilineutraaliustavoitteita tarttumalla alaan, jota ei ole aiemmin lähestytty vastaavalla tavalla, laajempana kokonaisuutena, sen pirstaleisuuden vuoksi. Hanke vastaa myös laajalti julkilausuttuun matkailualan yritysten ja julkisten toimijoiden tarpeeseen löytää alalle älykkäitä ratkaisuja datan keräämiseen ja hyödyntämiseen. Pitkällä aikavälillä mallin ja työkalujen käyttöä voidaan laajentaa koskemaan myös muita kehitysteemoja.

Hankkeessa mukana: Helsingin kaupunki (päätoteuttaja), Forum Virium Helsinki, Turun kaupunki ja Visit Tampere
Kesto: 1.3.2020-28.2.2022
Budjetti: 899 423 euroa

Lisätietoja:
Anna Peltosaari
projektipäällikkö, Helsingin kaupunki
anna.peltosaari(at)hel.fi
puh. 040 550 7308

Tutustu Carbon Neutral Tourism -hankkeen tuloksiin