Siirry sisältöön

Päättynyt: Avoin kaupunki­malli avoimena innovaatioalustana

Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana -hankkeessa haetaan ratkaisua kaupunkien käyttämien suljettujen paikkatietojärjestelmien aiheuttamiin haasteisiin. Tällä hetkellä kaupungit ja niiden yhteistyökumppanit ovat liian riippuvaisia suljetuista paikkatietojärjestelmistä ja niiden toimittajista. Lisäksi avoimien rajapintojen puuttuminen paikkatietojärjestelmistä estää muun muassa yrityksiä hyödyntämästä tietoa omassa innovaatiotoiminnassaan.

– 3D-kaupunkimallinnus on ollut jo pitkään arkipäivää ja sitä käytetään paljon suunnittelutyön tukena. Ongelmana ovat olleet omistusoikeudet eli tilaaja ei välttämättä ole saanut käyttöoikeuksia 3D-mallinnuksiin. Tämä halutaan kääntää päinvastoin: kun kaupunki tilaa mallinnuksia, se saa rajattomat käyttöoikeudet. Kaupunki voi sitten edelleen jakaa 3D-mallinuksia avoimien rajapintojen kautta esimerkiksi sovelluskehittäjille, hankkeen projektipäällikkö Timo Ojala summaa hankkeen tavoitteet.

Tavoitteena yhteinen innovaatioalusta

Hankkeen tavoitteena on kehittää avoimeen yhteiskäyttöiseen 3D-kaupunkimalliin perustuva avoin innovaatioalusta. Siinä käytettävä avoin ja laajennettava tietomalli tekee alustan päälle toteutettavista sovelluksista ja niiden tarjoajista riippumattomia sekä suljetuista paikkatietojärjestelmistä että niiden suljetuista tietomalleista.

Syntyvä avoin alusta mahdollistaa avoimeen vuorovaikutteiseen 3D-kaupunkimalliin perustuvien sovellusten ja palvelujen kehittämisen. Avointa alustaa voivat hyödyntää yritykset, tutkimus- ja koulutuslaitokset, kaupungit ja niiden asukkaat sekä kolmannen sektorin toimijat.

Vuorovaikutteiset 3D-kaupunkimallit

Avoimen alustan tarjoamia mahdollisuuksia kokeillaan pilottialueilla, joista rakennetaan avoimet vuorovaikutteiset 3D-kaupunkimallit. Näiden 3D-kaupunkimallien avulla voidaan kehittää ja kokeilla erilaisia palveluja.

Hankkeessa odotetaan syntyvän muun muassa referenssitoteutus avoimesta virtuaalikaupunkialustasta, joka tarjotaan avoimeen käyttöön uusien palveluinnovaatioiden kehittämistä varten. Lisäksi saadaan uutta tietoa vaatimuksista ja tarpeista yhteiskäyttöisille 3D-kaupunkimalleille sekä niiden tarjoamista mahdollisuuksista.

Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana -hankkeen toteuttavat yhteistyössä Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto ja FGI (Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus).

Kesto: 1.12.2015–28.2.2018
Budjetti: 669 935€

Katso AKAI-hankkeen tulokset

Lisätietoja:

Timo Ojala
Professori, Oulun Yliopisto
timo.ojala(at)ee.oulu.fi