PoraKONE

02.01.2018

Työmarkkinoilla tunnistettuja ongelmia ovat nopeat muutokset elinkeinoelämän työvoiman tarpeessa ja osaamisen vanheneminen. 6Aika-hankkeessa PoraKONE kehitetään uusi toimintamalli, jolla vastataan insinöörien osaamistarpeiden muutoksiin ja luodaan uudenlaista yhteistyötä korkeakoulujen kesken. Hankkeen piloteissa koulutetaan insinöörejä kone-, energia- ja meritekniikan yritysten tarpeisiin. PoraKONEessa kehitetään myös malli ammattikorkeakoulujen ja yritysten väliselle yhteistyölle.  Kohteena olevan verkoston kärkiyrityksinä on valtakunnallisestikin merkittäviä yrityksiä, joiden koko vaihtelee start up -yrityksistä suuryrityksiin.

PoraKONE-hankkeen työllisyysvaikutukset ovat merkittävät, jo pelkästään hankkeen pilottikoulutuksiin osallistuu 250 insinööriopiskelijaa. Täsmäkouluttamalla insinöörejä nopeasti kasvualoille minimoidaan työttömyysajat. Aloitus ja eteneminen koulutuksissa ovat opiskelijan kannalta joustavia.

Hankkeessa mukana:
Turun ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu
Kesto: 1.1.2018-30.6.2020
Budjetti: 1 071 401 euroa

porakone.turkuamk.fi

Lisätietoja:
Pekka Stenfors
hankeasiantuntija
Turun ammattikorkeakoulu
puh. 040 3550 537, pekka.stenfors(at)turkuamk.fi

 

Jaa artikkeli