Pilottihankkeet

24.11.2015

Tutustu pilotti- ja kokeiluhankkeisiin, joita tehdään Suomen kuuden suurimman kaupungin alueella. Jokaisessa hankkeessa on mukana toimijoita vähintään kahdesta 6Aika-kaupungista. Kuutoskaupungit ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku.

Katso päättyneet 6Aika-kokeilu- ja pilottihankkeet täältä.

Kaupunkikehittämisen hankkeet (EAKR-rahoitus)

CircHubs – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa kehitetään 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskuksia. Tavoitteena on löytää alueille uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja uudenlaista yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on tukea kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista.

>> Lue lisää

CityIot

Älykkäät kaupungit ja niiden palvelut rakentuvat langattomuuden ja tehokkaan tietojen hyödyntämisen pohjalle. Kaupungit investoivat erilaisiin sensoriteknologioihin ja etsivät esineiden internetin (IoT) soveltamismahdollisuuksia palvelujen kehittämiseksi.

>> Lue lisää

Citylogistiikan uudet ratkaisut

Citylogistiikan uudet ratkaisut -hanke pilotoi yhdessä logistiikka-alan toimijoiden kanssa viimeisen kilometrin kevyitä jakeluratkaisuja, autonomista jakeluliikennettä, drone-jakelua sekä muita lähijakeluratkaisuja.

>> Lue lisää

Edudigi – Peliteknologiat osaksi koulumaailmaa

EduDigi-hankkeessa tuodaan peliteknologiat ja niiden soveltaminen osaksi opettamista ja oppimista. Hankkeessa luodaan osaamis- ja yrityskiihdyttämö oppimispelejä tekeville startup-yrityksille. Tarkoituksena on tukea uusien tuotteiden, palveluiden ja markkinoiden kehittymistä tarjoamalla pelillistämisen ja kokeilemisen alustoja sekä kokeiluympäristöjä.

>> Lue lisää

EKAT – Energiaviisaat kaupungit

EKAT-hankkeessa keskitytään energiatehokkaaseen asumiseen, nollaenergiarakentamiseen, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamiseen ja energiatehokkuuden seurantaan.

>> Lue lisää

Hippa – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Hippa-hanke kehittää älykästä palveluasumista ja tukea tarvitsevien ihmisten kotona asumista. Kaupungit ja ammattikorkeakoulut toteuttavat hankkeen yhteistyössä palveluasumista ja digitaalisia tuotteita ja palveluja kehittävien yritysten kanssa.

>> Lue lisää

Opastamisen ekosysteemi

Opastaminen on keskeinen osa toimivaa ja viihtyisää kaupunkiympäristöä. Ihmisten tehokkaampi opastaminen ja ohjaaminen kaupunkialueilla omien tarpeiden, mieltymysten sekä käyttäjä- ja kuluttajaprofiilien perusteella parantaa palveluyritysten ja kulttuurilaitosten tarjonnan näkyvyyttä ja saavutettavuutta.

>> Lue lisää

Onnistunut omistajanvaihdos hyvinvointialalla

Tulevan kymmenen vuoden aikana Suomessa on ikääntymisen vuoksi omistajanvaihdoksen edessä yli 6000 terveys- ja sosiaalialan yritystä. Vain noin neljäsosalla niistä on jatkaja tiedossa. Hyvinvointiyritykset kiertoon -hanke tekee töitä onnistuneiden omistajanvaihdosten eteen pääkaupunkiseudulla ja Oulun alueella. Mukana on sata omistajanvaihdoksen edessä olevaa yritystä.

>> Lue lisää

Perille asti

Pääkaupunkiseutu liikuttaa kymmeniä tuhansia asukkaita, turisteja ja työmatkalaisia. Perille asti -hanke helpottaa ihmisten perillepääsyä – työpaikalle, matkailukohteeseen ja kotiin.

>> Lue lisää

ROBOREEL – Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa

ROBOREEL-hanke tunnistaa haasteita, joita etenkin pk-yrityksillä on robotiikkaan liittyen, valmentaa yrityksiä sekä etsii uusia liiketoimintamahdollisuuksia robotiikan parista. Kohteina ovat logistiikan ja tuotantoalan yritykset ja hoiva-ala.

>> Lue lisää

TRY OUT! Kiertotalouden ja cleantechin kokeiluja kuutoskaupungeissa

TRY OUT! -hankkeessa annetaan kiertotaloutta ja cleantechiä edistäville yrityksille mahdollisuus kokeilla tuotteita ja palveluita yhdessä asiakkaiden, käyttäjien, kaupunkien ja korkeakoulujen kanssa. Hankkeessa rakennettavan kiertotalouden kokeilualusta pohjautuu vahvasti kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen.

>> Lue lisää

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita.

>> Lue lisää

 

Työllisyyden ja osaamisen kehittämishankkeet (ESR-rahoitus)

Aina avoin ammatillinen oppilaitos – 365/12

Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeessa kehitetään fyysisiä ja virtuaalisia, 365/12-aukiolevia oppimisympäristöjä, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta.

>> Lue lisää

Digiolkkarista työelämään

Digiolkkarista työelämään -hankkeessa tavoitteena on auttaa työnhakijoita tunnistamaan ja tuomaan esiin omaa osaamistaan sekä parantamaan digi- ja viestintätaitojaan ja sujuvoittamaan työelämäpolkuja.

>> Lue lisää

Digipore

Digipore-hanke avaa nuorille polkua työelämään ja päivittää jo kokeneempien työnhakijoiden osaamista. Hanke selvittää yritysten tarpeita ja tarjoaa potentiaalisille työntekijöille mahdollisuuden osaamisensa näyttämiseen yhteistyöyrityksissä.

>> Lue lisää

DuuniPolku

DuuniPolku-hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla uusia palveluja ja toimintamalleja, jotka edistävät työllisyyttä ja yrittäjyyttä. Hankkeessa yhdistetään työllisyys- ja koulutuspalveluja uusin tavoin.

>> Lue lisää

Game Time

Suomen vientialoista peliala on vahvasti nousussa. Suomessa tarjotaan korkeakoulutasoista pelialan opetusta, mutta yhteyksissä työelämään on kehitettävää. Hankkeella edistetään Oulussa ja Tampereella asuvien, 15–29-vuotiaiden nuorten työllistymistä pelialalle.

>> Lue lisää

Näyttämöt ja kasvunpajat

Näyttämöt ja kasvunpajat -hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata uusi malli korkeakoulutettujen osaajien työllisyyden parantamiseksi sekä yritysten kasvuhaasteiden ratkaisemiseksi. Osaajille tarjotaan näytön paikkoja ja yrityksille apua liiketoimintansa kehittämiseen.

>> Lue lisää

Osaamisen pelimerkit

Osaamisen pelimerkit -hankkeessa luodaan pelialalle digitaalinen osaamismerkkijärjestelmä informaalin osaamisen tunnistamiseksi. Tämä tehdään yhteistyössä pelitalojen kanssa.

>> Lue lisää

PoraKONE

PoraKONE-hankkeessa kehitetään uusi toimintamalli, jolla vastataan insinöörien osaamistarpeiden muutoksiin. Hankkeen piloteissa koulutetaan insinöörejä kone-, energia- ja meritekniikan yritysten tarpeisiin.

>> Lue lisää

Työssä oppien kohti työtä

Vaikka oppisopimuskoulutuksia onkin jo pitkään järjestetty vastaamaan yritysten tarpeisiin, ovat yritysten ja oppilaitosten prosessit olleet edelleen hyvin kaukana toisistaan. Työssä oppien -hankkeessa parannetaan näitä prosesseja ja mm. luodaan osallistujille henkilökohtainen etenemissuunnitelma ja -polku, jota tuetaan digitaalisella oppimisympäristöllä.

>> Lue lisää


Katso päättyneet 6Aika-pilottihankkeet

Jaa artikkeli