Pilottihankkeet

24.11.2015

Tutustu pilotti- ja kokeiluhankkeisiin, joita tehdään Suomen kuuden suurimman kaupungin alueella. Jokaisessa hankkeessa on mukana toimijoita vähintään kahdesta 6Aika-kaupungista. Kuutoskaupungit ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku.

Katso päättyneet 6Aika-kokeilu- ja pilottihankkeet täältä.

Kaupunkikehittämisen hankkeet (EAKR-rahoitus)

CircHubs – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa kehitetään 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskuksia. Tavoitteena on löytää alueille uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja uudenlaista yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on tukea kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista.

>> Lue lisää

CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa

CircVol edistää kiertotalouden mukaista liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa. Sivuvirtoja ei hyödynnetä vielä riittävästi. Maamassojen tehokkaalla uudelleenkäytöllä voidaan puolestaan saavuttaa taloudellisia säästöjä ja edistää kaupunkien hiilineutraaliustavoitteita.

>> Lue lisää

CityIot – Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta

Älykkäät kaupungit ja niiden palvelut rakentuvat langattomuuden ja tehokkaan tietojen hyödyntämisen pohjalle. Kaupungit investoivat erilaisiin sensoriteknologioihin ja etsivät esineiden internetin (IoT) soveltamismahdollisuuksia palvelujen kehittämiseksi.

>> Lue lisää

Citylogistiikan uudet ratkaisut

Citylogistiikan uudet ratkaisut -hanke pilotoi yhdessä logistiikka-alan toimijoiden kanssa viimeisen kilometrin kevyitä jakeluratkaisuja, autonomista jakeluliikennettä, drone-jakelua sekä muita lähijakeluratkaisuja.

>> Lue lisää

CoHeWe – Co-created Health and Wellbeing

CoHeWe-hankkeen päätavoitteena on edistää yritysten yhteistyötä kaupunkien kanssa ja mahdollistaa uusien, asiakaslähtöisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja kokeilukulttuuria. Palveluja kehitetään kuntalaisten ja hoitotyön ammattilaisten tarpeiden pohjalta.

>> Lue lisää

EKAT – Energiaviisaat kaupungit

EKAT-hankkeessa keskitytään energiatehokkaaseen asumiseen, nollaenergiarakentamiseen, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamiseen ja energiatehokkuuden seurantaan.

>> Lue lisää

Hippa – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Hippa-hanke kehittää älykästä palveluasumista ja tukea tarvitsevien ihmisten kotona asumista. Kaupungit ja ammattikorkeakoulut toteuttavat hankkeen yhteistyössä palveluasumista ja digitaalisia tuotteita ja palveluja kehittävien yritysten kanssa.

>> Lue lisää

HNRY – Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet

Logistiikka- ja työmaakoneiden ja -kuljetusten päästöt ovat merkittävä osa kaupunkien liikennepäästöistä. Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hanke keskittyy työmaiden ja sataman yritysten ja raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseen.

>> Lue lisää

Kasvun ekosysteemit

Kasvun ekosysteemit -hankkeessa kuutoskaupungit tukevat kasvuyritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa kehittämällä innovaatiopalveluja ja -verkostoja yrityksiä varten.

>> Lue lisää

Ilmastoviisaat taloyhtiöt

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeessa kehitetään taloyhtiöiden energiatehokkuutta mm. markkinoimalla uusia alustoja, palveluita ja datalähtöistä johtamista taloyhtiöille ja muodostamalla pilottiympäristöjä helsinkiläisiin ja vantaalaisiin taloyhtiöihin, joissa konsepteja kokeillaan yhdessä asukkaiden kanssa.

>> Lue lisää

Opastamisen ekosysteemi

Opastaminen on keskeinen osa toimivaa ja viihtyisää kaupunkiympäristöä. Ihmisten tehokkaampi opastaminen ja ohjaaminen kaupunkialueilla omien tarpeiden, mieltymysten sekä käyttäjä- ja kuluttajaprofiilien perusteella parantaa palveluyritysten ja kulttuurilaitosten tarjonnan näkyvyyttä ja saavutettavuutta.

>> Lue lisää

Perille asti

Pääkaupunkiseutu liikuttaa kymmeniä tuhansia asukkaita, turisteja ja työmatkalaisia. Perille asti -hanke helpottaa ihmisten perillepääsyä – työpaikalle, matkailukohteeseen ja kotiin.

>> Lue lisää

ROBOREEL – Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa

ROBOREEL-hanke tunnistaa haasteita, joita etenkin pk-yrityksillä on robotiikkaan liittyen, valmentaa yrityksiä sekä etsii uusia liiketoimintamahdollisuuksia robotiikan parista. Kohteina ovat logistiikan ja tuotantoalan yritykset ja hoiva-ala.

>> Lue lisää

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita.

>> Lue lisää

 

Työllisyyden ja osaamisen kehittämishankkeet (ESR-rahoitus)

Aina avoin ammatillinen oppilaitos – 365/12

Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeessa kehitetään fyysisiä ja virtuaalisia, 365/12-aukiolevia oppimisympäristöjä, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta.

>> Lue lisää

Digikyvykkyys

Digikyvykkyys-hanke valmentaa digitaitoista työvoimaa 6Aika-kaupunkien alueilla toimivien yritysten tarpeisiin.

>> Lue lisää

Digipore

Digipore-hanke avaa nuorille polkua työelämään ja päivittää jo kokeneempien työnhakijoiden osaamista. Hanke selvittää yritysten tarpeita ja tarjoaa potentiaalisille työntekijöille mahdollisuuden osaamisensa näyttämiseen yhteistyöyrityksissä.

>> Lue lisää

DuuniPolku

DuuniPolku-hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla uusia palveluja ja toimintamalleja, jotka edistävät työllisyyttä ja yrittäjyyttä. Hankkeessa yhdistetään työllisyys- ja koulutuspalveluja uusin tavoin.

>> Lue lisää

Osaamisen pelimerkit

Osaamisen pelimerkit -hankkeessa luodaan pelialalle digitaalinen osaamismerkkijärjestelmä informaalin osaamisen tunnistamiseksi. Tämä tehdään yhteistyössä pelitalojen kanssa.

>> Lue lisää

PoraKONE

PoraKONE-hankkeessa kehitetään uusi toimintamalli, jolla vastataan insinöörien osaamistarpeiden muutoksiin. Hankkeen piloteissa koulutetaan insinöörejä kone-, energia- ja meritekniikan yritysten tarpeisiin.

>> Lue lisää

Virtual Writers’ Room

Virtual Writers’ Room kouluttaa 18-29 -vuotiaita, vaikeassa työllistymistilanteessa olevia käsikirjoittajia työskentelemään käsikirjoitusryhmissä.

>> Lue lisää


Katso päättyneet 6Aika-pilottihankkeet

Jaa artikkeli