Perille asti

22.09.2017

Pääkaupunkiseutu liikuttaa kymmeniä tuhansia asukkaita, turisteja ja työmatkalaisia. Perille asti -hanke helpottaa ihmisten perillepääsyä – työpaikalle, matkailukohteeseen ja kotiin.

Pääkaupunkiseudulla julkinen liikenne on helppo ja vaivaton tapa liikkua paikasta toiseen. Silti on tunnistettu, että on alueita, joihin pääsy koetaan vaikeaksi. Tämä voi olla esteenä kohteiden ja kohteissa toimivien yritysten kehittymiselle ja kasvulle. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi luonto- ja matkailukohteet sekä uudet, kehittyvät asuin- ja työpaikka-alueet.

Perille asti -hanke parantaa niin matkailijoiden, työntekijöiden kuin asukkaiden liikkumiskokemuksia pääkaupunkiseudulla – älykkäitä liikkumisen palveluja hyödyntäen. Hankkeessa kehitetään kestäviä liikkumisen palvelukokonaisuuksia erityisesti matkailualan yritysten hyödynnettäviksi. Hankkeessa syntyneet markkinalähtöiset palvelut täydentävät nykyistä liikennejärjestelmää ja tekevät perillepääsystä helppoa. Tavoitteena on asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien muodostaminen, asiakasvirtojen lisääminen ja matkailijoiden, työntekijöiden ja asukkaiden vaivaton liikkuminen.

Hanke toteutetaan tiiviissä, kuntarajat ylittävässä yhteistyössä kohdealueiden- ja liikkumispalveluja kehittävien yritysten, mukana olevien kaupunkien ja T&K&I -toimijoiden kanssa.

Kohdealueet

Perille Asti -hankkeen kohdealueet sijaitsevat Espoossa Nuuksiossa ja Rantaraitin alueella, Vantaalla Aviapoliksessa ja muissa matkailukohteissa sekä Helsingissä Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueilla.

Hankkeessa mukana:
Vantaan kaupunki (päätoteuttaja), Aalto-korkeakoulusäätiö, Forum Virium Helsinki, Espoo Marketing, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Demos ry.
Kesto: 1.9.2017 – 31.12.2019
Budjetti: 1 853 106 euroa

Lisätietoja:
Anu Peltola
projektipäällikkö
Vantaan kaupunki
puh. 09 839 22519, anu.peltola(at)vantaa.fi

Jaa artikkeli