Siirry sisältöön

Pelialalle tulossa omat osaamismerkit

Peliala on potentiaalinen kasvuala Suomessa, mutta uutena alana se kärsii vielä joistakin kasvukivuista varsinkin koulutuksen näkökulmasta. Marraskuussa 2017 käynnistyi 6Aika-hanke Osaamisen pelimerkit tilannetta parantamaan.

”Projektissa on kaksi tärkeää suuntausta. Ensimmäinen on pelialan osaamistarpeiden kartoitus ja alan koulutuksen kehittäminen näihin tarpeisiin vastaamiseksi. Pyrimme siihen, että koulutuksen korkea taso huomataan myös pelitaloissa, ja opiskelijat pystyvät verkostoitumaan jo opiskeluaikana sekä keskenään että alan yritysten kanssa. Huomioimme myös pelialalla lisääntyvän moninaisuuden, pelejä on viihdepeleistä hyötypeleihin ja VR/AR/XR-maailman ilmentymiin saakka”, projektipäällikkö Saija Heinonen Metropolia Ammattikorkeakoulusta erittelee.

Osaamisen pelimerkit -hankkeen toisena pääkohteena on pelialan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen muodollisten koulutodistusten ulkopuolelta. ”Hankkeessa kehitetään valtakunnalliseen käyttöön osaamismerkki, niin sanottu open badge, joka on Suomessa suhteellisen uusi järjestelmä. Se vastaa ehkä lähinnä sertifikaatti-järjestelmää. Siinä missä sertifikaatit ovat monesti yritysmaailmaan tarkoitettuja, osaamismerkit kohdistuvat yksityishenkilöihin. Sähköiseen merkkiin sanoitetaan auki merkkiin liittyvät tiedot ja taidot. Tällöin esimerkiksi työnhakija voi melko nopeasti todistaa omaavansa kokemusta tietystä aihealueesta, vaikkapa projektijohtamisesta”, Heinonen kertoo. Heinosen mukaan merkkeihin voi sisällyttää tarkempia tietoja kuin koulutodistukseen, jonka muoto on suppeampi ja tarkasti määritelty.

Hanketta vetää Metropolia Ammattikorkeakoulu, muita toteuttajia ovat Amiedu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Tampereen ammattikorkeakoulu. Osaamisen pelimerkit päättyy lokakuun loppuun 2019 ja sen budjetti on 627 820  euroa.

Lisätietoja:
Saija Heinonen
projektipäällikkö
Metropolia Ammattikorkeakoulu
saija.heinonen(a)metropolia.fi
puh. 040 184 9197