Siirry sisältöön

PalRob-hanke: palvelurobotiikan kokeiluja kielenopetuksessa ja sairaaloissa

Palvelurobotiikan avoimet innovaatioalustat -hankkeessa kehitettiin innovaatioalusta palvelurobotiikkaa varten. Hankkeessa tehtiin erilaisia palvelurobotiikan kokeiluja Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilla. Kokeilut sisälsivät eri-ikäisten aktivointia esimerkiksi kielenopetuksella ja robotin ohjelmointiopetuksella sekä vanhusten aktivointia ja avustamista roboteilla.

Lisäksi hankkeessa testattiin erilaisia robottisovelluksia laboratoriossa ja aidoissa käyttöympäristöissä, kuten sairaalassa.

Tampereella selvitettiin myös hoitohenkilökunnan tarpeita robotiikalle. Hatanpään sairaalassa tehdyn selvityksen mukaan hoitajat kokivat robotiikan tuovan hyötyä sellaisessa työssä, jossa työhön liittyi materiaalien siirtoa tai aputöitä. Robotteja ei koettu kovin hyödyllisiksi potilastyössä.

Lue lisää Palvelurobotiikan avoimet innovaatioalustat -hankkeen tuloksista

Lisätietoja:

Kimmo Vänni
projektipäällikkö
Tampereen ammattikorkeakoulu
kimmo.vanni(at)tamk.fi

Päivi Haho
yliopettaja
Metropolia ammattikorkeakoulu
paivi.haho(at)metropolia.fi

Timo Tuominen
lehtori
Metropolia ammattikorkeakoulu
timo.tuominen(at)metropolia.fi