Siirry sisältöön

Kaupunkien ilmastotavoitteet edellyttävät ripeitä päästövähennyksiä myös rakennustyömaiden ja kunnossapidon koneiden osalta. Kestävien hankintojen kehittäminen kaupungin sisällä on monivaiheinen prosessi, johon tarvitaan koordinaatiota, tiedon lisäämistä ja yhteistyötä toimialan sisällä sekä kumppanikaupunkien välillä.

Turun kaupungin päästöttömien työmaiden suunnitteluprosessista luotiin ratkaisu avuksi muille päästöttömien työmaiden käynnistämisestä kiinnostuneille kunnille ja organisaatioille. Ratkaisussa on kuvattu Turun kaupungin prosessi benchmarkkauksesta Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hankkeen kaupunkien ja Motivan yhteistyön kautta ensimmäiseen päästöttömän työmaan periaatteita soveltavaan markkinavuoropuheluun.

Näissä julkaisuissa kuvataan etenemisen avaintekijöitä ja prosessin kulku aikajanan muodossa sekä tarkemmin sitä prosessia, jonka avulla päästöttömien työmaiden prosessia edistettiin.

Päästöttömät työmaat, Turun kaupunki (pdf)

Päästöttömät työmaat Turussa. Kuvaus päästöttömien työmaiden edistämisen prosessista HNRY-hankkeen aikana. (pdf)

Löydät myös lisää tietoa hnry.fi -sivuilta.