Siirry sisältöön

Päästöttömät työmaat green deal – työmaakonsepti

Päästöttömän työmaan konsepti on yleiskuvaus periaatteista ja toimintatavoista, joilla pyritään vähentämään työmaiden päästöjä. Tätä päästöttömien työmaiden konseptia voidaan käyttää soveltuvin osin seuraavissa hankintayksiköiden omissa ja sen kilpailuttamilla työmailla ja urakoissa:

  • omat kunnossapidon työt
  • omat rakentamisen työt (infra ja talonrakentaminen)
  • kilpailutetut kunnossapidon työt ja urakat

Tarkemmat rajaukset on määritelty osana organisaatioiden omia strategioita ja esimerkiksi päästöttömän työmaan green dealiin liittyneiden hankintayksiköiden toimeenpanosuunnitelmia. Konseptin soveltamista ei oletuksena vaadita yksityiseltä rakentamiselta. Hankintayksikkö voi kuitenkin halutessaan edellyttää konseptin mukaista toimintaa tai sen osaa myös esimerkiksi tontinluovutusehtojen osana. Hankintayksikkö voi omalla päätöksellään edellyttää kuljetuskaluston ympäristövaikutusten huomioimista jo ennen tässä konseptissa esitettyjä päästöttömät työmaat green deal -sopimuksen mukaisia ajankohtia.

Tämä Päästöttömän työmaan -konsepti on tehty osana Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hanketta. Hankkeen vaikutuksesta Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Senaatti-kiinteistöt allekirjoittivat ympäristöministeriön kanssa Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sopimuksen.

Päästöttömät työmaat green deal -työmaakonsepti (pdf)