Siirry sisältöön

Oulun kaupunki hakee yrityksiltä tarjouksia Hintan koulun nopeisiin kokeiluihin

15.08.2018 | OuluUutiset

Kuva: Oulun kaupunki

Oulun kaupungilla tarjouskilpailu auki 14.-27.8. Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa

 

Mistä nopeissa kokeiluissa on kyse?

Nopea kokeilu on tarvelähtöinen, fasilitoitu tuotekehityskokonaisuus, jonka kesto on yksi lukukausi (n. 4kk). Näissä nopeissa kokeiluissa yritykset kehittävät ja kokeilevat syyslukukauden 2018 aikana uusia ratkaisuja kohteena olevan Oulun Hintan koulun arjen näkökulmasta löytyneisiin haasteisiin. Kokeiluissa yritys siis yhteiskehittää Hintan peruskoulun kanssa oppimisympäristöihin liittyvää tuotetta, palvelua tai ratkaisua.
Hintan koululle haettavat nopeat kokeilut perustuvat koulun omiin tarpeisiin, jotka on muotoiltu kahdeksi yrityksille suunnatuksi haasteeksi:

Haaste 1: Aktiivisuus. Miten lisätä koululaisten aktiivisuutta koulupäivän aikana?

Haaste 2: Oppimista tukeva oppimisympäristö. Miten fyysistä oppimisympäristöä voisi kehittää niin, että se tukisi paremmin oppimista?

Katso haasteiden tarkemmat kuvaukset tästä.

Lue lisää nopeista kokeiluista tästä.

Kuka voi hakea mukaan?

Hintan koulun nopeisiin kokeiluhin voivat hakea sellaiset yritykset, jotka täyttävät seuraavat soveltuvuusvaatimukset:

 • Nopealla kokeilulla on merkittävä vaikutus tuotteen tai palvelun kehittämisessä
 • Tarjous vastaa haasteeseen ja on tarjouspyynnön mukainen
 • Yritys on Suomen kaupparekisterissä
 • Yrityksen veronmaksutiedot sekä työntekijöiden tai yrittäjän sosiaaliturva- ja eläkemaksut ovat kunnossa
 • Yrityksellä on kokeilun alettua voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus
 • Ratkaisu on toteuttamiskelpoinen koulussa (esim. tietojärjestelmäympäristössä)
 • Kokeilusta maksettava summa on käytettävä kokeilun kulujen kattamiseen

Mitä nopeasta kokeilusta saa?

Yritykset saavat kokeilusta referenssin ja arvokasta käyttäjäkokemusta tuotteelleen tai palvelulleen oikeassa kouluympäristössä. Nopeaan kokeiluun osallistumisesta maksetaan 5 000 euroa + ALV 24 %, joka tulee käyttää kokeilun kulujen kattamiseen. Koulu puolestaan pääsee nopeissa kokeiluissa mukaan yhteiskehittämään yritysten tuotteita ja palveluita, jotka perustuvat heidän omiin tarpeisiin.

Tarjouksen jättäminen

Oulun kaupunki ottaa kaikki tarjoukset vastaan Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/ouka. Tarjouspyyntö löytyy nimellä Hintan koulun nopeat kokeilut. Tarjouksen jättämistä varten yrityksen tulee rekisteröityä palveluun.

Tarjouskilpailu aukeaa 14.8. klo 12 ja päättyy 27.8. klo 18.

Tarjoaja voi tehdä tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä 20.8. klo 23.59 saakka. Kysymykset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/ouka.
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.

Valintaprosessi
Kokeiluihin valitaan yritykset, joiden tarjoukset vastaavat parhaiten haasteeseen ja alla lueteltuihin arviointikriteereihin. Yritysten jättämät tarjoukset arvioi valintaraati, jossa on mukana Hintan koulun ja hankkeen edustuksen lisäksi kaupungin kehittäjäopettaja ja tilatiimin edustaja.

Pedagogiset valintakriteerit

 • Esitetyn ratkaisun vastaavuus haasteen tavoitteisiin
 • Tuotteessa on pedagoginen tai koulun toimintakulttuuriin liittyvä ajatus
 • Tuote soveltuu koulumaailmaan tai tuotetta on tarkoitus räätälöidä koulumaailmaan sopivaksi

Liiketoiminnalliset valintakriteerit

 • Yrityksen sitoutuminen ja motivaatio kehittämiseen
 • Skaalautuvuus: Onko ratkaisulla laajempaa liiketoimintapotentiaalia?
 • Tiimin kyvykkyys ja resurssit

Arvioitavat tiedot

Valintakriteerit pisteytetään yrityksen Tarjouspalveluun jättämän tarjouslomakkeen ja liitteiden perusteella (max. 60p.)
Tarjouspyyntö on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan pisteiden perusteella jatkoon enintään kuusi tarjoajaa. Valinnat toiselle kierrokselle tehdään 4.9. Toisessa vaiheessa jatkoon päässeet tarjoajat kutsutaan esittelemään tarjoustaan Oulu10-toimistolle 11.9.2018. Valintaraati voi esityksen perusteella nostaa tarjouksen pisteytystä samoilla 1.vaiheen valintakriteereillä. Aiemmin saatuja 1.vaiheen pisteitä ei kuitenkaan enää vähennetä toisessa vaiheessa.
Yhteensä haasteisiin valitaan mukaan korkeintaan kolme yritystä.
Lopulliset valinnat tehdään 12.9. ja valitut yritykset kutsutaan 19.9. klo 14 Hintan koululle Kick-off -tilaisuuteen, jossa suunnitelmat esitetään koulun henkilöstölle.

Lisätietoja Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeesta