Siirry sisältöön

Oulun kaupunki hakee säästöjä avoimen datan avulla – Talvikankaan koulu pilottina

30.08.2018 | OuluUutiset

Oulun kaupungin tilakeskus on asennuttanut Talvikankaan koululle langattomia mittalaitteita, jotka mittaavat koulun sisäilmasta hiilidioksidia, lämpötilaa, kosteutta sekä huoneilman orgaanisia yhdisteitä (VOC). Talvikankaan koulu on yksi CityIoT-hankkeen pilottikohteista, joista kerätään dataa hankkeen IoT-alustaan. Oulun kaupungin tilakeskus on kiinnostunut hyödyntämään kaupungin kiinteistöistä saatua anturidataa rakennusten kunnossapidon kehittämiseen sekä elinkaaren parantamiseen.

Hankkeessa rakennettavan avoimen rajapinnan kautta eri kiinteistöistä kerätty data helpottaa kaupunkeja kilpailuttamaan kiinteistöhuoltoon ja rakentamiseen liittyviä palveluitaan. Tähän asti kiinteistöistä saatu data on ollut eri kiinteistöautomaatiojärjestelmän toimittajien takana, eikä täten vapaasti käytettävissä. Avoimen rajapinnan kautta yritykset pystyvät kehittämään kaupungeille sekä kaupunkilaisille uusia palveluita ja tuotteita.

Hankkeeseen osallistuva Oulun ammattikorkeakoulun Henry Hinkula kertoo, että teknologian nopea kehittyminen ja uusien tuotteiden avoimuus on laskenut laitteiden ja komponenttien hintoja ja mahdollistanut avoimien rajapintojen käytön tiedonkeruussa. Edullisia antureita voidaan sijoittaa tiheämmin, jolloin kiinteistöstä saatu tieto on kattavampaa.

Lisätietoja:
Jani Nousiainen
Oulun kaupungin tilakeskus
puh. 044 7032531