Siirry sisältöön

Oulun 3D-kaupunkimalli ja virtuaali­kaupunki­sovelluksia

28.11.2017 | OuluUutiset

Kuvakaappaus videolta Microsoft HoloLens, Puistovahti ja Puistolinna, Oulun kaupunki. Kanava YouTubessa: Oulun kaupunkimallit

3D-kaupunkimalleja käytetään kaupunkisuunnittelussa jo yleisesti.
”Kaikilla 6Aika-kaupungeilla on valmiita pohjamalleja. Eri kaupunkien tapa toimia kuitenkin poikkeaa toisistaan ja ne käyttävät osittain eri työkaluja. Tähän tarvitaan vielä standardointia”, Timo Mukari BusinessOulusta sanoo. Mukari on toiminut projektikoordinaattorina 6Aika-kärkihankkeen Avoimet innovaatioalustat Oulun toteutuksessa. 3D-virtuaaliympäristöjen kehittäminen on ollut Oulussa yhtenä kärkihankkeen painopistealueena.  

3D-virtuaalialustat-hankkeessa on kehitetty avoin 3D-kaupunkimalli Oulun kaupungista sekä erilaisia virtuaalitiloja, kuten virtuaalinen messutila, jossa yritykset suunnittelevat esittelytilojaan. Hankkeessa syntyneitä sovelluksia ovat esimerkiksi Hiukkavaaran kaupunginosan suunnittelupeli, jolla alueelle voi luoda oman 3D-kaavaehdotuksen sekä SmartOulu, 3D-pohjainen alusta Oulun kaupungin investointi- ja kehityskohteista. 

Kaupunkimallit helpottavat ennakkosuunnittelua

3D-kaupunkimalleja käytetään hyväksi erityisesti kaavoituksessa ja rakentamisessa.
”K
aavaehdotukset on helpompi ymmärtää 3D-muodossa kuin pelkkinä karttoina. Myös rakentaminen tapahtuu nykyisin kolmiulotteisten CAD-suunnitelmien pohjalta, ja suunnitelmien sijoittaminen kaupunkimalliin antaa mahdollisuuden tutkia näkymiä jo etukäteen. Kaupunkimalleissa voidaan tarkastella ennalta esimerkiksi auringonvalon ja varjojen vaikutuksia sekä yövalaistusta”, Mukari toteaa. Kaavaehdotusten visualisointi selkeyttää viestimistä myös kuntalaisille.

Mukarin mukaan tähän saakka vähemmälle hyödyntämiselle jääneitä, mutta potentiaalisia kaupunkimallien käyttökohteita ovat esimerkiksi meluun, tuuleen ja liikenteen päästöihin liittyvät simulaatiot sekä tulva-analyysit.

Avointa dataa kaupunkimalleissa

”3D-mallien suurin etu on havainnollisuus perinteisiin 2D-karttoihin verrattuna. Kun kaikki muukin suunnittelu on nykyisin 3D-maailmassa, materiaalit malleihin ovat saatavilla edullisesti”, Mukari toteaa. Kaupunkimalleissa voi käyttää myös avointa dataa. 

Kaupunkimalleja kehitetään myös 6Aika-hankkeessa ”Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana” (AKAI). Hanketta vetää Oulun yliopisto kumppaneinaan Aalto-yliopisto ja FGI.

Oulussa on parhaillaan auki Nopeat kokeilut -hankinta virtuaalitekniikoiden hyödyntämisestä kaavoitushankkeissa ja rakennusluvan käsittelyssä. Pk-yrityksille suunnattu haku päättyy 15.12.2017.

29.11. teemaa käsitellään myös 3D-kaupunkimallinnusseminaarissa Oulun Ympäristötalolla.

Tutustu Oulun kaupungin avoimeen 3D-kaupunkimalliin ja muihin 3D-virtuaalialustat-hankkeen tuloksiin


Lisätietoja:
Timo Mukari
timo.mukari(at)businessoulu.com
puh. 050 465 9025

 

Lisää videoita kaupunkimallien käytöstä (youtube)