Organisaatio

09.01.2015

6Aika-strategian alla on käynnistetty jo lähes 50 hanketta. Kolme suurta, kaikkia kuutoskaupunkeja yhdistävää kärkihanketta on päättynyt ja käynnissä on lukuisia pilotti- ja kokeiluhankkeita.

Kuutoskaupungit ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku.

Johtoryhmä

6Aika-strategian johtoryhmässä on edustus kaikista kuutoskaupungeista. Johtoryhmä päättää muun muassa strategian tavoitteista ja rahoitettavista hankkeista. Johtoryhmä koostuu kaupunkien elinkeino- ja innovaatioasioista tai kaupunkikehityksestä vastaavista johtajista. Katso johtoryhmän jäsenet ja pöytäkirjat.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä tukee johtoryhmän toimintaa ja ohjaa 6Aika-toimiston työtä. Lisäksi se vastaa esimerkiksi hankehakuprosessista ja seuraa rahoitettavien hankkeiden toteutumista.  Ohjausryhmän jäseniä ovat kuutoskaupunkien asiantuntijat, Uudenmaan liiton, työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön edustajat. Sihteerinä ja esittelijänä toimii 6Aika-toimisto. Katso ohjausryhmän jäsenet ja muistiot.

Strategiatoimisto

Kansallinen 6Aika-toimisto vastaa operatiivisesta toiminnasta ja varmistaa, että strategian kansallinen toimeenpano ja yhteistyö etenee johtoryhmän päätösten ja ohjausryhmän ohjauksen mukaisesti. 6Aika-toimisto koostuu sekä keskitetystä henkilöstöstä että kaupunkikohtaisista 6Aika-koordinaattoreista.

Strategiatoimiston tehtävänä on varmistaa 6Aika-strategian eteneminen ja edistää yhteistyötä eri osapuolten välillä. Käytännössä 6Aika-toimisto toimii muun muassa hankeideoinnin, -valmistelun ja yhteistyön edistäjänä, vastaa hankkeiden haku- ja arviointiprosessin koordinoinnista ohjausryhmän kanssa sekä tukee kaupunkikohtaista koordinaatiota. Lisäksi toimiston tehtävänä on edistää hankkeiden tulosten käyttöönottoa ja hyvien käytäntöjen jakamista kaupunkien välillä. Toimisto vastaa myös 6Aika-strategiatason viestinnästä sekä tukee hankkeiden omaa ja kuutoskaupunkien viestintätyötä.

Kaupunkikoordinaattorit

Kaupunkikoordinaattorit välittävät tietoa 6Aika-tekemisestä kaupunkien sisällä ja laajemmin paikallisesti. Lisäksi he ovat mukana esimerkiksi kaupungin omarahoitussuunnittelussa, budjetoinnissa ja hoitavat kommunikaatiota rahoittajien suuntaan. Kaupunkikoordinaattorit myös vastaavat oman kaupunkinsa 6Aika-hankekokonaisuuden koordinoinnista ja seurannasta. Kaupunkikoodinaattorit ovat mukana valmistelemassa johtoryhmän kokouksia, ja koordinaattoreiden vaihtuva edustaja osallistuu ohjausryhmien kokouksiin.

Kaupunkien sisäinen organisoituminen

Kaupunkien sisällä 6Aika-toiminta organisoidaan johtoryhmän jäsenen, ohjausryhmän jäsenten ja 6Aika-strategiatoimiston kaupunkikohtaisen koordinaattorin yhteistyönä. Jokainen kaupunki organisoi kaupunkikohtaisen toiminnan omaan kaupunkiorganisaatioonsa sopivalla tavalla. Oleellista on varmistaa, että toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen pystyvät osallistumaan sekä eri toimialojen että poikkihallinnollisten tehtäväkokonaisuuksien edustajat.

 

Jaa artikkeli