Siirry sisältöön

Open & Agile Smart Cities -verkostosta vauhtia avoimen datan standardointiin

16.03.2015 | Uutiset

Kansainvälinen Open & Agile Smart Cities -verkosto luo perustan datapohjaiselle yhteistyölle, jolla edistetään yhteentoimivia ratkaisuja, yritysten innovaatiotoimintaa ja älykkäiden palvelujen syntymistä. Verkostossa on mukana kaupunkeja Suomesta, Tanskasta, Belgiasta, Espanjasta, Italiasta, Portugalista ja Brasiliasta. Suomalaiset kaupungit ovat mukana Avoin data -kärkihankkeen kautta.

Tavoitteena yhtenäiset standardit

Open & Agile Smart Cities (OASC) -verkosto kokoaa eri maiden kaupunkiverkostot yhteen tarkoituksenaan vauhdittaa yhtenäisten standardien ja periaatteiden käyttöä. Tällä mahdollistetaan älykkäiden kaupunkisovellusten ja -ratkaisujen kehittäminen kerralla useampaan kaupunkiin siten, että ne ovat yhteentoimivia sekä kaupunkien välillä että niiden sisällä.

“Mikään järjestelmä tai datapohjainen liiketoiminta ei voi skaalautua ja levitä, jos ei ole yhteneviä standardeja ja rajapintoja, ja yhtenevät käytännöt saamme vain päättämällä ne yhdessä. Tämä on OASC-verkoston ydin”, täsmentää Martin Brynskov, Connected Smart Cities -verkoston puheenjohtaja.

OASC-verkoston toimintaa ohjaa kaupunkien välinen yhdessä tekeminen ja kokeileminen. Tavoitteena on, että kaupungeissa voidaan rakentaa palveluja, jotka pohjautuvat aitojen käyttäjäkokemusten perusteella valittuihin yhteneviin ohjelmointirajapintoihin ja tietomalleihin. Lisätietoja OASC-verkostosta Connected Smart Cities Network -sivuilla.

Kuutoskaupungit vahvasti mukana

Suomessa vastaava yhteistoiminta on jo aloitettu kuuden suurimman kaupungin kesken. Kuutoskaupunkien Avoin data -kärkihankkeessa kaupungit avaavat yhteistyössä tietovarantojaan avoimeksi dataksi sekä luovat toimintaympäristöä datan tuottajien ja hyödyntäjien välille.

”Yhden kaupungin markkina ei ole riittävän suuri herättämään sovelluskehittäjien investointihaluja. 6Aika-strategian idea on, että kaupungit sopivat yhteisistä standardeista ja periaatteista, jotta sovelluksia voidaan kerralla kehittää useisiin kaupunkeihin”, toteaa kärkihankkeen koordinaation päällikkö Matti Saastamoinen Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:stä.

“Nyt samaa mallia levitetään kansainvälisesti OASC-verkostossa. On hienoa, että suomalaiset kaupungit toimivat edelläkävijöinä ja ovat mukana edistämässä globaalin yhteistyömallin kehittymistä”, Saastamoinen jatkaa.

CitySDK-projektin jalanjäljillä

Euroopassa uudenlaisesta, isompaa markkinaa luovasta kaupunkiyhteistyöstä on saatu hyviä kokemuksia suomalaisten käynnistämässä CitySDK-hankkeessa, jossa on harmonisoitu liikenteeseen, matkailuun ja kaupunkilaisten osallistumiseen liittyviä ohjelmointirajapintoja. Myös tätä työtä jatketaan OASC-verkostossa. Lisäksi mukaan lähtevät kaupungit sitoutuvat muun muassa julkaisemaan avoimet tietonsa ja rajapintansa avoimen lähdekoodin CKAN-alustalla sekä hyödyntävät avoimesti lisensoitua NGSI API -ohjelmointirajapintaa.

Lisätietoa:
Matti Saastamoinen
koordinaation päällikkö, Tredea Oy
matti.saastamoinen(at)tredea.fi
puh. 040 820 4610