Opas vertaismentorointiin työpajoille

Cover for article 'Opas vertaismentorointiin työpajoille'

Tämä opas on tarkoitettu ensisijaisesti työpajoille, työpajaohjaajille ja vertaismentoreille. Sen tavoitteena on koota yhteen keskeinen tieto mentoroinnista ja vertaismentoroinnista sekä sen toteuttamismahdollisuuksista työpajaympäristössä. Oppaaseen on koottu menetelmävinkkejä mentorina toimimiseen ja kehittymiseen sekä mentorointitoiminnan toteuttamiseen. Oppaan tiedot ovat sovellettavissa missä tahansa vertaismentorointia toteuttavassa tai sitä suunnittelevassa organisaatiossa. Opiskelijat ja mentorointikouluttajat voivat myös hyödyntää opasta.

Mentori-on-kuin-kameleontti – vertaismentorointiopas