Siirry sisältöön

Ohjeistus alueen energiasimuloinnin toteuttamikseksi

Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa kokeiltiin erilaisia energiasimulointeja alueellisen rakentamisen ja siihen liittyvien alueellisten energiajärjestelmien suunnittelun apuna.

Keskeinen motivaatio mallintamiselle on tuottaa tietoa rakennetun ympäristön ilmastopäästöjen syntymisestä tietyllä alueella jo ennen esimerkiksi täydennysrakentamisen tarkemman suunnittelun aloittamista. Simulointihankkeiden tulosten avulla kaupunki ja muut käyttäjäryhmät voivat saada selville rakennuksiin sekä niitä palvelevaan energiajärjestelmään kohdistuvien vaihtoehtoisten ohjaustoimenpiteiden sekä suunnitteluratkaisujen vaikutukset energiankäyttöön, investointi- ja elinkaarikustannuksiin sekä alueen elinkaaren hiilidioksidipäästöihin.

Tässä dokumentissa määritellään yleisellä tasolla simulointien sisältö, rakenne, rajaukset ja vaatimukset. Nämä määritykset voivat toimia simulointien toteutuksen lähtökohtana.

Ohjeistus alueen energiasimuloinnin toteuttamiseksi (pdf)