Siirry sisältöön

Älykkäitä ja hiilineutraaleja energiaratkaisuja kehitetään mm. Tampereen Hiedanrannassa, joka on Näsijärven rantaan, ratikkareitin varrelle nouseva 25 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan uusi kaupunginosa. Kuva: Tampereen kaupunki

Toukokuun alussa alkoi 6Aika-hanke Energiaviisaat kaupungit, EKAT. ”Haluamme nostaa kaupungit käynnissä olevan energiamurroksen alustoiksi. Tarkoituksena on edistää uusiutuvaa, hiilineutraalia energialiiketoimintaa ja tehdä alueista ja rakennuksista aktiivisia toimijoita älykkääseen energiaverkkoon”, kehityspäällikkö Pauli Välimäki Tampereen kaupungilta kertoo.

Välimäen mukaan kukin kuutoskaupunki osallistuu EKAT-hankkeeseen omilla painotuksillaan. Toiminnan yhteisenä nimittäjänä on digitaalisuuden, markkinavuoropuhelujen ja palvelumuotoilun hyödyntäminen kiinteistöjen energiatehokkuuden ja uusien energiaratkaisujen kehittämisessä.

Useita pilottikohteita kuutoskaupungeissa

”Kuutoskaupunkien pilottikohteissa kehitetään kaupunkien omien kiinteistöjen energiatehokkuutta yhdistämällä esimerkiksi energia-, olosuhde- ja käyttäjädataa”, Välimäki kertoo.

Espoossa otetaan käyttöön kiinteistöjen QR-tarra energiadatan hyödyntämiseksi. Helsingissä ja Turussa kehitetään myös kiinteistöjen ilmasto- ja ympäristövaikutusten elinkaarilaskentaa. Alueellisia energiaratkaisuja kehitetään Oulun Raksilassa, Tampereen Hiedanrannassa ja Vuoreksessa, Turun Skanssissa ja Vantaan Petikossa. Lisäksi Tampereella kehitetään ja pilotoidaan älykkään ja energiaviisaan vuokratalon konseptia.

Energiaviisaat kaupungit -hankkeen päätoteuttaja on Tampereen kaupunki. Hankkeessa ovat mukana Ekokumppanit, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, Turun kaupunki, Valonia / Varsinais-Suomen liitto ja Vantaan kaupunki.

Hanke kestää joulukuun loppuun 2020 ja sen budjetti on  3 306 534 euroa.

Lisätietoja:
Pauli Välimäki
kehityspäällikkö
Tampereen kaupunki, Smart Tampere -ohjelma
puh. 040 801 6035, pauli.valimaki(at)tampere.fi