Siirry sisältöön

PoraKONE käyntiin: insinöörejä täsmäkoulutetaan kasvualoille

Nyt koulutetaan insinöörejä aloille, joilla on tarvetta työvoimasta: kone-, energia- ja meritekniikan toimialoille. 1.1. alkaneessa PoraKONE 6Aika-hankkeessa syntyy uusi toimintamalli, jolla vastataan insinöörien osaamistarpeiden muutoksiin ja luodaan uudenlaista yhteistyötä korkeakoulujen kesken. PoraKONEessa kehitetään myös malli ammattikorkeakoulujen ja yritysten väliselle yhteistyölle. Hankkeen kohteena olevan verkoston kärkiyrityksinä on valtakunnallisestikin merkittäviä yrityksiä, joiden koko vaihtelee start up -yrityksistä suuryrityksiin.

”Alan yritysten kanssa yhdessä kehitettävät insinöörikoulutuksen laajennusmoduulit ovat opiskelijoiden käytettävissä yksilöllisesti. Niiden on tarkoitus jäädä pysyviksi hankkeen jälkeenkin kaikkien ammattikorkeakoulujen vaikutusalueille, avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan”, hankeasiantuntija Pekka Stenfors Turun ammattikorkeakoulusta kertoo.

PoraKONE-hankkeen työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Jo pelkästään hankkeen pilottikoulutuksiin osallistuu 250 insinööriopiskelijaa. Täsmäkouluttamalla insinöörejä nopeasti kasvualoille minimoidaan työttömyysajat. Aloitus ja eteneminen koulutuksissa ovat opiskelijan kannalta joustavia.

Hankkeen päätoteuttaja on Turun ammattikorkeakoulu. Mukana ovat myös Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Tampereen ammattikorkeakoulu.

PoraKONE päättyy kesäkuun lopussa 2020 ja sen budjetti on 1 071 401 euroa.

porakone.turkuamk.fi

Lisätietoja:
Pekka Stenfors
hankeasiantuntija
Turun ammattikorkeakoulu
puh. 040 3550 537, pekka.stenfors(at)turkuamk.fi