Siirry sisältöön

Nuorten urapolut -hankkeen tuloksia: tietovaranto nuorista työllisyys­palvelujen asiakkaista

01.03.2018 | HelsinkiOuluUutiset

Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen -hankkeen tutkimusryhmä esitteli hanketta Life Course and Longitudinal Studies -konferenssissa Skotlannissa. Vas. Mikko Marttila, Pasi Haapakorva, Marko Merikukka ja Aino Lappi.

6Aika-hankkeessa Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen tutkittiin työllisyyspalveluja käyttäneiden nuorten taustatekijöitä kuutoskaupungeissa. Lisäksi tutkittiin nuorten työssäkäyntiä, opiskelua, etuuksien käyttöä ja muuta hyvinvointia (esim. mielenterveysdiagnooseja) sekä rikosrekisterimerkintöjä työllisyyspalvelujen käyttämisen jälkeen.  Tutkimuksessa käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n Kansallinen syntymäkohortti 1987 -aineistoa, joka kattaa kaikki kyseisenä vuonna Suomessa syntyneet henkilöt. Tarkasteluajankohtana oli vuosi 2012, jolloin nuoret olivat 25-vuotiaita.

Suurimmalla osalla nuorista näyttäisi rekistereiden valossa menevän hyvin. Nuorista 87 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon. 90 prosenttia nuorista oli joko töissä tai opiskelemassa 25-vuotiaina. On kuitenkin erotettavissa selkeä joukko nuoria, joilla on erilaisia syrjäytymisen riskitekijöitä, ja osalle nuorista nämä riskit kasautuvat. Nuorista 13 prosenttia ei ollut suorittanut peruskoulun jälkeistä tutkintoa ja noin joka kymmenes oli joko työttömänä tai työvoiman ulkopuolella vuonna 2012.

Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen -hankkeessa syntyi iso tietovaranto, joka auttaa segmentoimaan nuorten työllisyyspalveluiden asiakkaiden palvelutarpeita.

Lue lisää Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen -hankkeen tuloksista

Lisätietoja:

Tiina Ristikari
erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
tiina.ristikari(at)thl.fi
puh. 029 524 6720