Siirry sisältöön

Näin 6Aika on vaikuttanut yrityksiin: Skillgrower ja matematiikan digitaalinen oppimisalusta

Kuva: Skillgrower

Minkälainen tuote teillä on?

”Skillgrower on uudenlainen digitaalinen oppimisalusta koko peruskoulun matematiikan opiskeluun. Siinä yhdistyy helppokäyttöisyys, harjoittelun tehokkuus ja motivaatio pelillisyyden sekä tehokkaan seurannan avulla.”

Minkä 6Aika-hankkeen toiminnassa olitte mukana ja miten käytännössä?

”Olimme mukana Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa. Pilotoimme tuotettamme Espoossa, Tampereella ja Oulussa, osittain eri ajankohtina ja tuotteen eri kehitysvaiheissa. Espoossa ja Tampereella järjestelmäämme käytettiin käytännössä muun oppimateriaalin korvaavana ratkaisuna useamman viikon ajan yhtäjaksoisesti, Oulussa pari viikkoa kerrallaan kahteen otteeseen. Kaikista kokeiluista tehtiin mielipidemittaus ja kerättiin palautetta oppilailta ja opettajilta jatkokehittämistä varten.”

Mitä hyötyjä saitte hankkeeseen osallistumisesta?

”Yrityksemme oli kokeilujen alkaessa hyvin varhaisessa vaiheessa, ja saimme hankkeesta referenssejä ja tärkeää palautetta jatkokehittämistä varten. Nämä taas auttoivat meitä osaltaan voittamaan Teknologia19-startupkilpailun ja keräämään onnistuneesti rahoituskierroksen sijoittajilta. Myöhemmin opimme myös, että jokaisen varhaisen vaiheen yrityksen tavoitteena on löytää product-market-fit, eli tehdä tuotteesta niin hyvä, että asiakkaita harmittaa, jos eivät voi enää käyttää sitä. Tähän hanke toimi hyvänä apuna.”

Miten tuotteen kehittäminen on jatkunut hankkeen jälkeen?

”Kehitämme tuotetta jatkuvasti ja siihen tulee joka viikko uusia ominaisuuksia ja päivityksiä. Hyödynnämme 6Aika-hankkeesta ja muualta saamaamme palautetta priorisoinnissa. Olemme pystyneet nostamaan paremmin tärkeitä asioita kehityksen kärkeen.”

Minkälaisia tavoitteita teillä on tulevaisuudelle?

”Saimme keväältä erinomaista palautetta opettajilta ja oppilailta: opettajista yli 90 prosenttia antaisi meille vahvan suosituksen ja Oulussa teetetyn kyselyn perusteella niin ikään yli 90 prosenttia oppilaista haluaisi opiskella Skillgrowerilla myös jatkossa.”

”Kesän aikana pystymme korjaamaan kaikki käyttöä hankaloittaneet asiat ja saamme tuotteeseen uusia ominaisuuksia, kuten interaktiivisen teoriaopetuksen ja läksyjen automaattisen tarkistuksen. Syksyllä, heti koulujen alkaessa pyrimme olemaan näkyvillä mahdollisimman laajasti ja tavoitteemme on saada suuri joukko opettajia ympäri Suomea käyttämään Skillgroweria.”

Kysymyksiin vastasi toimitusjohtaja Pasi Savola Skillgrowerilta.

skillgrower.com