Siirry sisältöön

Näin 6Aika on vaikuttanut yrityksiin: Nuuka Solutions ja kiinteistöt virtuaalisina voimalaitoksina

12.06.2020 | HelsinkiUutiset

Nuukan palvelu on käytössä keskustakirjasto Oodissa Helsingissä. EKAT-hankkeen pilotteja ei tehty Oodissa.

Minkälainen tuote teillä on?

”Tuotamme kiinteistön omistajille ohjelmistopalvelua, jonka avulla voi saavuttaa paremman energiatehokkuuden ja paremmat sisäilmaolosuhteet kiinteistössä. Nuukan ohjelmisto kerää kiinteistön tietolähteistä dataa, ja jalostamme sen pohjalta tietoa energiatehokkuuden ja haluttujen olosuhteiden saavuttamiseksi. Kiinteistön käyttäjät saavat tuottavammat työskentelyolosuhteet ja kiinteistönomistaja pystyy minimoidaan kiinteistön elinkaaren aikana koituvat kustannukset.”

Minkä 6Aika-hankkeen toiminnassa olitte mukana ja miten käytännössä?

”Olimme mukana Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa. Helsingin kaupunki on ollut asiakkaamme vuodesta 2018 lähtien, ja Nuukaan on kytketty kaupungilta reilu tuhat rakennusta. Pilotoimme EKAT-hankkeessa Helsingin kaupungin palvelukiinteistöjen käyttämistä virtuaalisina voimalaitoksina. Toisin sanoen pyrimme toteuttamaan kiinteistöissä kysyntäjoustoa. Kysyntäjouston avulla kiinteistön omistajat saavat uutta, merkittävää tulovirtaa ja pystyvät tekemään kiinteistöistään vastuullisempia.”

”Sähköverkossa on koko ajan kasvava tarve kysyntäjoustolle, mikä johtuu esimerkiksi uusiutuvan energiantuotannon lisääntymisestä verkossa. Tavoite on valjastaa suuri määrä kiinteistöjä virtuaalisiksi voimalaitoksiksi ja osaksi sähköverkkoa. Älykkäät kiinteistöt tietävät, milloin kannattaa kuluttaa sähköä ja milloin ei. Hankkeen aikana pilotoimme tätä seitsemässä kiinteistössä.”

Mitä hyötyjä saitte hankkeeseen osallistumisesta?

”Hankkeet auttavat yrityksiä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisessa. Energiaviisaat kaupungit -hanke auttaa meitä viemään tuotekehitystä eteenpäin ja pilotoimaan asioita, joissa näemme suurta liiketoiminnallista potentiaalia tulevaisuudessa. Tällaiset hankkeet ovat myös vastuullisia, sillä hyödyttää kaikkia, jos pääsemme lähemmäs ilmastotavoitteita.”

Miten tuotteen kehittäminen on jatkunut hankkeen jälkeen?

”Nuuka perustettiin vuonna 2012, ja ohjelmistotuotteemme on ollut jo pitkään markkinoilla. Pyrimme koko ajan kehittämään tuotteeseen uutta lisäarvoa tuottavia ominaisuuksia, kuten EKAT-hankkeessa pilotoitavaa kysyntäjoustoa. Energiaviisaat kaupungit -hanke päättyy tämän vuoden lopussa ja tavoitteena on todistaa, että nämä ratkaisut toimivat oikeasti.”

Minkälaisia tavoitteita teillä on tulevaisuudelle?

”Meillä on voimakas kasvuvisio ja pohdimme jatkuvasti, mikä on oikea strategia yrityksen eteenpäin viemiseksi. Tällä hetkellä Nuuka työllistää 20 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa, ja yhtiön liikevaihdosta suurin osa muodostuu näillä markkina-alueilla. Hollannissa ja Yhdysvalloissa meillä on jo asiakkaita, ja pitkällä aikavälillä näemme kasvun tulevankin Pohjoismaiden ulkopuolelta.”

”Panostamme jatkuvasti tuotekehitykseen, erityisesti automaattisen diagnostiikan, koneoppimisen ja kysyntäjouston kehittämiseen. Kun kerätään suuria määriä dataa, on lähes itsestäänselvää hyödyntää jossain vaiheessa tekoälyä. Olemme jo tehneet tuoteperheemme ensimmäisen koneoppimismallin ja sitä pilotoidaan parhaillaan valittujen asiakkaiden kanssa.”

Kysymyksiin vastasi liiketoiminnan kehitysjohtaja Olli Parkkonen Nuuka Solutionsilta.

nuukasolutions.com