Siirry sisältöön

Näin 6Aika on vaikuttanut yrityksiin: Kipuwex ja kipua mittaava laite

19.03.2020 | OuluUutiset

Kipuwexin toimitusjohtaja Marko Höynälä. Kuvakaappaus 6Aika-videolta "YSI toi uusia innovaatioita sairaaloihin".

Minkälainen tuote teillä on?

”Toimimme terveysteknologian alalla. Kehitämme kivunmittaukseen lääketieteellistä, langatonta etämonitorointilaitetta. Laite on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ja kotikäyttäjille. Laite mittaa digitaalisesti fysiologisia parametreja, joita voidaan seurata etäyhteydellä. Mittaustiedoista lasketaan algoritmin avulla lapsen kokema kipu asteikolla 0-10.”

“Etämonitorointilaitteen lisäksi olemme tehneet sovelluksen kroonisen kivun seurantaan. Se valmistuu huhtikuun 2020 puolivälissä.”

Minkä 6Aika-hankkeen toiminnassa olitte mukana ja mitä teitte käytännössä?

“Olimme mukana YSI- eli Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hankkeessa. Kuuden kuukauden mittaisen yhteistyön aikana saimme kehitettyä ensimmäisen prototyypin laitteesta ja tehtyä markkinatutkimuksen. Aika oli suhteellisen lyhyt, kun puhutaan lääketieteellisestä laitteesta.”

“Yhteistyö hankkeen kanssa alkoi innovaatiokilpailulla, jossa oli useampia kategorioita. Osallistuimme kivunhallinta ja mittaaminen -kategoriaan ja voitimme sen. Käytännössä teimme hankkeessa yhteistyötä Oulun yliopiston ja Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa. Meillä oli säännöllisiä tapaamisia lääkäreiden ja hoitajien kanssa ja saimme heiltä palautetta kehitystyöhön. Oulun yliopisto teki meille markkinatutkimuksen.”

Mitä hyötyä saitte hankkeeseen osallistumisesta?

“Suurin hyöty oli se, että pääsimme tekemään yhteistyötä sairaalan kanssa. Tavallisesti sairaalan sisälle on vaikea päästä ja saada tarvittavaa tukea tämän tyyppiseen kehitystyöhön. Säännöllisiin tapaamisiin tarvitaan resursseja. Ilman tällaista projektia sairaalahenkilökuntaa ei saa valjastettua mukaan.”

“Saimme kallisarvoista palautetta ja pystyimme viemään tuotetta oikeaan suuntaan, kun ymmärsimme asiakkaan tarpeet kunnolla. Tätä ei olisi tapahtunut ilman lääkäreiden ja hoitajien antamaa palautetta. Nyt saimme kehitettyä oikeaan tarpeeseen oikeanlaisen tuotteen.”

”Olemme rekrytoineet lisähenkilöitä projektin edistyessä ja tällä hetkellä Kipuwex työllistää 10 henkilöä.”

Miten tuotteen kehittäminen on jatkunut hankkeen jälkeen?

“Saimme jatkaa yhteistyötä Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa myös hankkeen jälkeen ja se jatkuu edelleen.“

“Yliopistosairaalan avulla saimme eettiseltä toimikunnalta ja Valviralta luvat kliinisille testeille, jotka teemme seuraavaksi. Lääkelaitteen kehittäminen on pitkä projekti ja se, että start-up pääsee kliinisiin testeihin sairaalan kanssa, on erittäin tärkeää.”

Minkälaisia tavoitteita teillä on tulevaisuudelle?

“Seuraava tavoitteemme on saada laite valmiiksi ja markkinoille. Jatkossa siihen tulee myös lisätoiminallisuuksia. Tavoittelemme maailmanlaajuisia markkinoita ja olemme saaneet jo ensimmäisiä tilauksia kehittyvistä maista.”

Kysymyksiin vastasi Kipuwexin toimitusjohtaja Marko Höynälä.

Tämä on ensimmäinen osa juttusarjaa, jossa esitellään 6Aika-hankkeissa tuotteita ja palveluja kehittäneitä yrityksiä eri toimialoilta.

kipuwex.com